Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Iglo, Milan

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:19.2.1933
Text
DíloLiteratura

Iglo, Milan, skladatel, narozen 19. 2. 1933, Jičín.
 
Studoval skladbu u Emila Hlobila na pražské konzervatoři (1955–58) a Hudební fakultu AMU u Pavla Bořkovce (1958–62). Studium zakončil kantátou pro soprán, smíšený sbor a orchestr Jitřní Praha. Pedagogicky působil v LŠU v Českých Budějovicích a na Lidové konzervatoři v Hradci Králové. V letech 1972–90 působil ve Východočeském divadle v Pardubicích. V současné době vyučuje hru na klavír na ZUŠ ve Dvoře Králové (od 1990). Je autorem mnoha instruktivních, sborových, klavírních, komorních i orchestrálních skladeb.

Dílo
Dílo hudební

Instruktivní skladby

Maličkost pro flétnu (1955);
Dětské klavírní trio (Panton, 1970);
Dvě instruktivní miniatury pro tubu (s klavírem, 1981);
Rondo pro Patrika (pro violoncello a klavír, 1995);
Čtyři zrcadlové kánony pro dva sopránové nástroje (s průvodem klavíru, 1977).
 
Instruktivní skladby klavírní
Pohádková suita (1953);
Mateníky (3 tance v proměnlivém taktu, 1956);
Pohádka (1957);
200 osmitaktových cvičení (1965);
Variace na téma národní písně (1976);
Sonatina (1996);
3 zrcadlové kánony pro klavír (1999);
Preludečka (instruktivní skladby, od roku 2000).
 
Instruktivní skladby klavírní víceruční
Malá směs národních písní z Budějovicka pro 60 prstů (2 klavíry šestiručně, 1958);
Rondo G-dur pro dva klavíry (1962);
7 šesti ručních miniatur (1973);
7 písňových kánonů pro čtyři ruce (1979);
7 šestiručních trojpísní (Panton, 1992).
 
Klavírní
Sonata pro klavír (1960);
Scherzo pro dva klavíry (1963);
24 preludií a fug na témata národních písní (dokončeno roku 1999).
 
Komorní
Sonata pro klarinet a klavír (1961);
Dechový kvintet (dodekafonní, 1963);
Suita pro harfu (1964);
Suita pro sólovou violu (1966);
Preludium a fuga pro harfu (1968);
3 fugy pro smyčcový kvartet (1994);
Suita pro sólovou flétnu (2000);
5 preludií a fug pro dechové kvinteto (2002).
 
Písně
Jaroslav Seifert: Svlačec (1955).
 
Sbory
Jaroslav Seifert: Ukolébavka (ženský sbor se sólem, 1959);
7 dětských sborů na slova Karla Šiktanse o hudebních nástrojích (1963);
Miroslav Florian: Labutí peříčko (5 dětských sborů s klarinetem, 1968);
Š, Ň, Ž (3 kánony pro dětský sbor na vlastní text, 2000).
 
Orchestrální
Klavírní koncert D-dur (1959);
Jitřní Praha (kantáta pro smíšený sbor, 1962);
Sonatina pro flétnu a komorní orchestr (1985).
 
Scénické
Hudba k absolventskému filmu Jiřího Menzela: Domy z panelů (1960);
Láska Pierotova (baletní scéna, 1964);
Scénická hudba k dramatu Victora Huga: Ruy Blas (1973);
Scénická hudba ke hře Vojtěcha Cinybulka: Ostrov splněných přání (1983).
Literatura
Čeští skladatelé současnosti (Panton, 1985).
 
Jan Hanák
Datum poslední změny: 2.3.2006