Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kocianovo kvarteto 2)

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1972
Text
Literatura

Kocianovo kvarteto 2) (Nové smyčcové kvarteto), komorní soubor, založen 1972.
 
Kvarteto založili tři členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK (Pravoslav Kohout – 1. housle, Jan Odstrčil – 2. housle, Jiří Najnar – viola, Václav Bernášek – violoncello) s původním názvem Nové smyčcové kvarteto. Rok po vzniku (1973) dosáhlo těleso prvního významného úspěchu – čestného uznání na Mezinárodní kvartetní soutěži v Budapešti. Soubor vedl do roku 1982 spoluzakladatel Smetanova kvarteta Antonín Kohout, v jehož třídě komorní hry na AMU v Praze absolvovali všichni hráči postgraduální studium (1982).V roce 1975 zasedl u prvního pultu Pavel Hůla; současně získal soubor právo užívat názvu Kocianovo kvarteto. Od sezóny 1979–1980 byl kvartet komorním souborem Severočeské státní filharmonie v Teplicích, v letech 1987–1991 souborem České filharmonie. Od roku 2001 působí kvarteto ve složení: Pavel Hůla – I. housle, Miloš Černý – 2. housle, Zbyněk Paďourek – viola a Václav Bernášek – violoncello.
 
Dosud vystoupilo Kocianovo kvarteto na více než 2500 koncertů ve třiceti zemích světa. V roce 1992 vystoupilo poprvé v londýnském sále Wigmor Hall; významnými milníky jeho uměleckého působení byly koncerty na festivalech v Německu (Schlesswig Holstein, Passau, Halle, Besancon, Montpellier, Lublaň, Varna, Wroclaw, Rejkjavík, Palma de Mallorca a další). Kvarteto rovněž spolupracovalo s mnoha českými i zahraničními sólisty, dirigenty a soubory (mimo jiné Jan Pěruška, Boris Krajný, Vladimíra Klánská, Ludmila Peterková, Jana Boušková, Jana Brožková, Lubomír Malý, Milan Škampa, Antonín Kohout, Jan Panenka, Josef Suk, Jindřich Jindrák, Jan Talich, Evžen Rattay, Michal Kaňka, Jiří Hudec, Jaroslav Tůma, Ivan Klánský, Tomáš Koutník, Quatuor Maurer, Michael Rudy, Angelica May, Pascal Moraques a další).
 
Pro kvarteto je typickým rysem velká repertoárová šíře: základní dramaturgická orientace na česká a světová kvartetní díla z období klasicismu a romantismu (mimo jiné Bedřich Smetana: 2. smyčcový kvartet d moll „Z mého života“, Antonín Dvořák: Smyčcové kvartety Es dur, op. 51, F dur, op. 96, As dur, op. 105, G dur, op. 106, František Adam Míča: Kvartet C dur, Josef Mysliveček: Kvartet C dur, Joseph Haydn: Kvartety op. 20, 33, 74, 76, 77 a 103, Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartety věnované J. Haydnovi, Ludwig van Beethoven: Kvartety D dur a c mollop. 18, C dur, op. 59, f moll, op. 95,  Es dur, op. 127, B dur, op. 130, d moll, op. 131, a moll, op. 132, F dur, op. 135, Franz Schubert: Kvartet d moll, op. posth., Johannes Brahms: 2 smyčcové sextety) je doplněna interpretací významných skladeb autorů 20. století (mimo jiné Leoš Janáček: Kvartet č. 1 a 2,  Bohuslav Martinů: Kvartet č. 2, Dmitrij Šostakovič: Kvartet, op. 108; Béla Bartók: Kvartet č. 6, Igor Stravinskij: In memoriam D. Thomas, Sergej Prokofjev: Předehra na židovské téma) a skladatelů soudobých (mimo jiné Otomar Kvěch: Kvartet č. 3, Sextet, Viktor Ullmann: Kvartet č. 3, Ervin Schulhoff: Sextet, Divertimento, smyčcové kvartety č. 1 a 2, Alexej Fried: Quernica pro sopránsaxofon a smyčcové kvarteto, Jaroslav Smolka: Kvartet č. 4, Ivana Loudová: Kvartet č. 3, Václav Kučera: Vědomí souvislostí).
 
Soubor vystupoval v mnoha evropských státech, v Thajsku, v Japonsku, v USA, v Kanadě. Nahrál cca padesát kompaktních disků pro firmy Denon (deset vrcholných kvartetů W. A. Mozarta, čtyři poslední kvartety Antonína Dvořáka), Orfeo („Sluneční“ kvartety Josepha Haydna a celé kvartetní dílo Zdeňka Fibicha), Supraphon (kvartety Ervina Schulhoffa), od roku 1996 pak pro firmu Praga Digitalis, jíž je soubor exkluzivně zastupován (velmi úspěšné snímky všech kvartetů Paula Hindemitha). Za soubornou nahrávku kvartetního díla Paula Hindemitha získalo kvarteto Grand Prix du disque de´Academie Charles Cros (1997), dále mu byla udělena Cena Českého spolku pro komorní hudbu (1981). Vysoce je ceněna také souborná nahrávka komorního díla skladatelů židovského původu, kteří nepřežili nacistické koncentrační tábory – Viktora Ullmanna, Hanse Krásy a Pavla Haase. Ze zřídka hraných skladeb nahrálo kvarteto například Klavírní kvintety Ernsta Blocha a Smyčcový sextet Nikolaje Rimského-Korsakova. Početnou řadu nahrávek pořídilo kvarteto pro Český rozhlas (mimo jiné Kvartet D dur Jana Václava Stamice, Septet Josepha Haydna, Klavírní koncert D dur, K. 499 W. A. MozartaPeterem Toperczerem, Klavírní kvintet f moll Césara Francka, Kvartet č. 7 Zdeňka Šestáka), pro Radio Switzera Italiana – Lugano (Oktet Dmitrije Šostakoviče, Oktet Es dur, op. 20 Felixe Mendelssohna–Bartholdyho, Quartetto in C Františka Václava Míči, Kvartet Es dur, op. 23, č. 4 Pavla Josefa Vranického), sovětskou televizi (Kvartet D dur, op. 96 Antonína Dvořáka), Bayerische Rundfunk – München (Klavírní kvintet Edgara Elgara, Klavírní kvintet Ernsta Blocha) a BBC London (Kvartet B dur, op. 11 Josefa Suka, Kvartet č. 2 Jana Kubelíka).
 
Jednotliví členové kvarteta vedli krátkodobé interpretační kursy v České republice, ve Francii, Švýcarsku, Řecku, Anglii, Thajsku a jinde. Violoncellista Václav Bernášek, který v kvartetu působí od  jeho založení, je pedagogem (od roku 1996 docentem) na pražské AMU.
 
V souhrnu řady českých smyčcových kvartet patří Kocianovo kvarteto k reprezentantům tradičnějšího interpretačního ideálu, inspirovaného vzorem Smetanova kvarteta. Hra souboru se vyznačuje přesností a jednotou souhry, vysokou tónovou kulturou a spolehlivou intonací. Nepochybnou předností souboru je jeho široký repertoárový záběr, spojený s porozuměním pro slohovou odlišnost děl autorů z různých etap vývoje hudebního umění.
Literatura
I. Lexika
MEH.
 
II. Ostatní
Recenze koncertů a nahrávek kvarteta v měsíčnících Hudební rozhledy a Harmonie v ČR, v zahraničí v časopisech Strad, Diapason, Monde de la Musique, Classica, Répertoir, Gramophone, Phono ad.
 
www.concerts-prague.cz/kocian/ (kde také diskografie).
 
Petar Zapletal
Text

Text

Text

Text

Text

Text

Datum poslední změny: 16.2.2009