Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Studio autorů

Tisk


Charakteristika: hudební těleso

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1964
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1970
Text

Studio autorů, hudební těleso, zahájení činnosti 1964, Brno, ukončení činnosti 1970, tamtéž.

 

Soubor vedený dirigentem Jiřím Hanouskem vznikl v roce 1964 z popudu skladatele Josefa Berga na půdě Československého rozhlasu v Brně. Cílem tělesa bylo zejména provozování skladeb autorů Tvůrčí skupiny A, ale také popularizace domácí i světové soudobé tvorby. Poprvé se tak stalo 31. března 1964 v brněnském Besedním domě. Charakteristický zvuk dodávaly devatenáctičlennému orchestru zvláště drnkací (dvě harfy, elektrická kytara), klávesové (klavír, cembalo, jonika) a bicí nástroje (čtyři hráči), redukovány byly naproti tomu smyčce (pouze po dvou hráčích na housle, violu a violoncello) a žestě (saxofon a dvě trubky). Kvůli velkému počtu hráčů, ale také absenci schopného manažera, byla však působnost tělesa omezena prakticky pouze na Brno. V průběhu let byli členy orchestru mimo jiné harfenice Milena Šperlová, Alena Kulhanová a Anna Doubravová, klavírista Cyril Klimeš, cembalistky Ludmila Lachmanová a Olga Petrová, hráč na joniku Pavel Palkovský, trumpetisté Emil Drápela a Alois Špaček, saxofonista Ladislav Martínek, kytarista Jaroslav Klepáč, bicisté Pavel Košátko, Bohuslav Krška, Jan Novák a Antonín Paseka. Ve smyčcové sekci se vystřídali houslisté Milan Karpíšek, Jarmila Benešová a Rudolf Šťastný, violisté Jiří Beneš, Josef Přibáň a Zdenka Vokáčová a violoncellisté Vratislav Lukáš, Bedřich Havlík a Milada Dárková. Plné obsazení orchestru nebylo využíváno příliš často, hráči však účinkovali také v menších sestavách například v komorních operách Josefa Berga nebo spolupracovali s Brněnským kompozičním týmem (Alois Piňos, Miloš Štědroň, Arnošt Parsch, Rudolf Růžička). Orchestr se účastnil také obou ročníků Expozice experimentální hudby v letech 1969 a 1970. Těleso ukončilo činnost společně se Skupinou A v souvislosti se zánikem Svazu československých skladatelů a jeho stanov v roce 1970.


Diskografie

Musica Nova Bohemica et Slovaca. Supraphon, Praha 1965. LP SUA 18656 (Josef Berg: Nonet pro 2 harfy, klávesové a bicí nástroje);
Humor v hudbě staletí. Panton, Praha 1971. LP 11 0278 (Team autorů Brno: Divertissement);
Ctirad Kohoutek: Komorní (komorně orchestrální) a vokální hudba 1958–76 (výběr); Český rozhlas Brno, Brno 2001. CD (Preludia pro komorní orchestr).

Literatura

I. Lexika
MEH.

 

II. Ostatní
Štědroň, Miloš: Josef Berg. Skladatel mezi hudbou, divadlem a literaturou (Brno 1992), s. 23–24.
Šťastný, Jaroslav: Josef Berg a jeho snění (Brno 2002), s. 60–61.
Bártová, Jindřiška: Camerata Brno (Brno 2003), s. 13.
Staňková, Markéta: Tvůrčí skupina A (Diplomová práce na FF MU, Brno 2006), s. 29–49.

 

Peter Marek

Datum poslední změny: 18.4.2016