Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Štilec, Jiří 2)

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, producent a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:15.3.1953
Text
DíloLiteratura

Štilec, Jiří, muzikolog, producent, pedagog, narozen 15. 3. 1953, Praha.
 
Studoval obory muzikologie a historie na Filosofické fakultě UK (1972–77, PhDr.), aspiranturu absolvoval tamtéž v letech 1978–82 (CSc.). V Československém rozhlase pracoval jako redaktor, hlavní dramaturg a šéfredaktor hudebního vysílání v letech 1982–92. 1992–97 byl šéfredaktorem a ředitelem firmy Supraphon, od 1997 dosud je spolumajitelem a ředitelem společnosti ArcoDiva. Od 1998 dosud je vedoucím oboru hudební management na hudební fakultě AMU v Praze.
 
Odborný zájem Jiřího Štilce byl zprvu zaměřen k problematice soudobé hudby, v roce 1995 inicioval založení Společnosti Gustava Mahlera (Společnost působí v rámci aktivit Občanského sdružení Gustav Mahler 2000, jehož je Štilec tajemníkem), která z jeho podnětu přijala rozhodnutí obnovit rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce (1995). Od 1996 se věnuje práci ve skladatelském sdružení Quattro. V roce 1997 založil společnost ArcoDiva, která realizuje řadu cenných vydavatelských projektů v oblasti vážné hudby nezvukových nosičích, mimo jiné skladby Dmitrije Šostakoviče (24 preludií, Klavírní tria), Arnolda Schönberga (sextet Zjasněná noc, op. 4, Smyčcový kvartet č. 4), Bohuslava Martinů (Klavírní kvartet č. 1, H. 161), Leoše Janáčka (Smyčcové kvartety č. 2 „Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“, č. 2 „Listy důvěrné“), Gustava Mahlera (Kindertotenlieder) a soudobých autorů (Alfreda Schnittkeho, Ilji Hurníka, Lukáše Hurníka, Juraje Filase a dalších) i v edici hudebnin (mimo jiné skladby Sylvie Bodorové, Zdeňka Lukáše, Otmara Máchy atd.). V  roce 2002 založil Festival Gustava Mahlera v Jihlavě. V devadesátých letech působil Štilec v uměleckých radách MHF Pražské jaro.
Dílo
Dílo literární

Knihy
Václav Dobiáš (Praha1985).
 
Ostatní
Václav Hudeček a Petr Adamec (Hudební rozhledy 36, 1983, č.1, s. 16);
Schulhoff stále inspirativní (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 2, s 49–50);
Kocianovo kvarteto (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 2, s. 60);
Český komorní orchestr (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 3, s. 111);
Pražákovo kvarteto (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 3, s. 111–112);
Vánoční koncert Pražského dětského sboru (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 3, s. 114–115);
FOK s Kameníkovou a Eliškou (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 5, s. 197–198);
FOK se dvěma dirigenty (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 5, s. 198);
Nový komorní orchestr (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 5, s. 201);
FOK v Paláci kultury (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 5, s. 256–257);
Talichovo kvarteto (Hudební rozhledy 36, 1093, č. 5, s. 261);
FOK v Paláci kultury (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 7, s. 298–299);
PKO ve Dvořákově síni  (Hudební rozhledy 36,. 1983, č. 7, s.  300–301);
29. přehlídka českého koncertního umění (Hudební rozhledy 36, 1983, č.12, s. 533–534);
Slavický, Beethoven a Ostrčil v  České filharmonii (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 12, s. 336–337);
Doležalovo kvarteto s premiérou (Hudební rozhledy 37, 1983, č. 12, s. 548–549);
Panochovo kvarteto (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 1, s. 17–18);
Večera ukrajinské tvorby (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 2, s. 52–53);
Jan Opšitoš a Ivan Klánský (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 2, s. 63);
Pražský komorní orchestr (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 4, s.149–150);
František Šauer,  František Kovaříček, Jiří Matys, Štěpán Lucký, Zdeněk Lukáš (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 6, s. 248–249);
30. přehlídka českého koncertního umění 1984 (Hudební rozhledy 38, 1984, č. 12, s. 532);
Otomar Kvěch, Věroslav Neumann, Jiří Gemrot, Petr Fialka (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 6, s. 246–247);
Česká filharmonie s premiérou (Hudební rozhledy 38, 1985, č.4, s. 150–151);
Tři koncerty České filharmonie (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 5, s. 186–197);
Východočeský státní komorní orchestr Pardubice (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 5, s. 200);
Pražští symfonikové s V. Neumannem a Z. Košlerem (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 7, s. 292);
Koncerty Pražských symfoniků (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 10, s. 254);
Václav Dobiáš, Píseň je věčně mladá... (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 1, s. 2–6);
Dvakrát Pražský komorní orchestr (Hudební rozhledy 39, 1986 č. 1, s. 14–15);

Due Boemi di Praga, Provokace, Prezentace, Propagace soudobé hudby (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 2, s. 52–54);
Sukův komorní orchestr (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 1, s. 10);
Lezar Berman s Českou filharmonií (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 2, s. 59);
Juraj Filas, Karel Odstrčil, Milan Jíra (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 6, s. 253–254);
Eduard Dřízga, Josef Ceremuga, Petr Řezníček, Jiří Kalach, Jan Grossmann (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 6, s. 255–256);
Koncert absolventů katedry skladby (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 10, s. 449);
Koncerty: Na matiné komorního orchestru... (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 11, s. 492–494);
Třetí komorní koncert (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 12, s. 538–539);
Amati Quartet (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 2, s. 68–69);
Neklidné vody dnešní kytary. (Rozhovor s Lubomírem Brabcem) (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 3, s. 104–106);
Koncert k poctě Oliviera Messiaena (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 3, s. 114–115);
Kultura a obchod nemusí stát proti sobě (rozhovor s ředitelem Pragokoncertu Františkem Hrabalem) (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 4, s. 146–149);
Autorský večer J. Dvořáčka (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 5, s. 201–202);
Jubilující Due Boemi s novinkami (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 5, s. 199–200);
Soudobá česká hudba v Teplicích (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 5, s. 202–203);
Koncerty Týdne nové tvorby. Oldřich F. Korte, Zdeněk Šesták, Milan Báchorek (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 6, s. 253–254);
Koncerty Týdne nové tvorby. Jan Jirásek, Ilja Hurník, Pavel Čotek, Luboš Fišer, František Kovaříček, Jan Málek, Ivo Bláha (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 6, s. 258–259);
Poznaňské hudební jaro – XXVIII. ročník Festivalu soudobé polské hudby (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 9, s. 419–420);
Třetí komorní koncert (Hudební rozhledy 42,1989, č. 1, s. 33–34);
Varšavská jeseň (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 1, s. 38–39);
Věnováno Miloši Konvalinkovi (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 2, s. 90);
Seidlova  Polnice slávy (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 3, s. 112–113);
Tři koncerty Pražských symfoniků (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 3, s. 117–118);
Koncerty Pražských symfoniků: s  Jiřím Bělohlávkem (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 5, s. 211);
Miloslav Ištvan, Petr Řezníček, Václav Kučera, Štěpán Rak, Vladimír Sommer (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 6, s. 256–257);
S Mahlerem v Praze a v Lipsku (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 6, s. 268);
Mládí v Atriu (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 7, s. 300–301);
Koncerty České filharmonie. S premiérou Kabeláčových Proměn (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 7, s. 302–303);
Dva večery s Cleveland Orchestra, Frederick Delius, Béla  Bartók, Johannes Brahms (Hudební rozhledy 43, 1989, č. 8, s. 345);
Slovo dr. Jiřího Štilce (Hudební rozhledy 43, 1990, č.  3, s. 119–120);
Rozhlas a hudba (Hudební rozhledy 43,1990, č. 8, s. 367–368);
Rozhlasoví symfonikové v koncertní síni (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 10, s. 439–440);
Laboratoř s otevřenými okny (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 10, s. 468–469);
Gustav Mahler, Čechy a Evropa (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 1, s. 38–40);
Boni pueri – velmi „dobří“ vyslanci české hudby (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 10, s. 43–45).
Literatura
Slavíková, Jitka: Supraphon znovu k hudbě (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 11, s. 475–476).
Šifra veb: Supraphon Records už neaspiruje na univerzalismus (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 7, s. 40–41).
 
Petar Zapletal
Text

Datum poslední změny: 10.7.2008