Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gregor, Alois

Tisk


Charakteristika: Literární historik, folklorista a vlastivědný pracovník

Datum narození/zahájení aktivity:14.12.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.9.1971
Text
DíloLiteratura

Gregor, Alois, literární historik, folklorista a vlastivědný pracovník, narozen 14. 12. 1888, Kožušice (okr. Vyškov), zemřel 8. 9. 1971, Brno.

Vystudoval češtinu a němčinu na pražské univerzitě. V letech 1946–59 byl docentem české a slovenské mluvnice na brněnské filozofické fakultě. Vedle četných lingvistických studií, především z dialektologie a literární historie, napsal též řadu folkloristických textů. Editoval texty lidových písní v Bartošově a Janáčkově Kytici. Sbíral lidové písně s Jaroslavem Nečasem na Valašskokloboucku a Aloisem Piňosem na Rosicku a Oslavansku. Byl jednatel brněnské pobočky Státního ústavu pro lidovou píseň (1919–53) a předseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, kde v letech 1948–58 zaštítil redakci Vlastivědného věstníku moravského. Přispíval do Ottova slovníku naučného nové doby. Napsal Rukověť českého jazyka a československého písemnictví (1937).


Dílo

Dílo literární

O lidových písních na Boskovicku (1951);

O zápisu lidových písní po jazykové stránce (Český lid 40, 1953);

O životě a činnosti Jos. Černíka (in: Záleské písně z okolí Luhačovic 12, 1957);

O životě a díle Fr. Bartoše (Vlastivědný věstník moravský 12, 1957);

Z korespondence Fr. Bartoše s Fr. Pastrnkem (Vlastivědný věstník moavský 13, 1958);

Národopisná práce Fr. Bartoše (in: sborník Fr. Wollmanovi 1958).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní

Jančář, Josef: Vlastivěda a Vlastivědný věstník moravský (VVM, 20, 1968, č. 1, s. 127–129).

Zelík, Jaroslav: Vlastivěda Moravy – Vlastivědný věstník moravský a vlastivědné kroužky (VVM, 25, 1973, č. 1, s. 60–64).

Čapka, František: Regionální časopis – účinný pomocník učitele dějepisu a občanské nauky

(Společenské vědy ve škole, 33, 1976/77, s. 14).

Klein, František: O prapočátcích Vlastivědného věstníku moravského (VVM, 40, 1988, č. 3, s. 295–297).

Kubíček, Jaromír: Bibliografie moravské vlastivědy. Bibliografický rejstřík Vlastivědného věstníku moravského (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 1990).

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 23.3.2012