Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hudební a artistická ústředna

Tisk


Charakteristika: hudebně-zprostředkovatelská organizace

Datum narození/zahájení aktivity:1.7.1948
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.12.1957
Text
Literatura

Hudební a artistická ústředna, hudebně-zprostředkovatelská organizace, zahájení činnosti 1. 7. 1948, Praha, ukončení činnosti 19. 12. 1957.

 

Státní hudební instituce, která vznikla ze zákona vyhláškou 1. července 1948, a zrušila tak veškeré ostatní hudebně produkční instituce v Československé socialistické republice. Získala výhradní právo evidence, koordinace a zprostředkování produkcí včetně fakultativního pořadatelského práva. Vedle toho se také zabývala finanční podporou výkonných umělců. V roce 1955 se z ní osamostatnila sekce koncertních umělců při Svazu československých skladatelů, takže členskou základnu tvořili umělci provozující hudbu užitkovou. Členové ústředny byli povinni podrobovat se pravidelně kvalifikačním zkouškám, podle nichž byli zařazováni do platových tříd. V rámci ní působili sekce hudební, estrádní a sekce mluveného slova. Do estrádní sekce přistoupil 1. dubna 1954 ještě sektor varietních umělců z cirkusů, varieté a lunaparků. Ten měl vlastní literární i dramaturgické oddělení, referát pro výchovu tancem a taneční středisko pro výchovu jednotlivců. Spadalo pod něj také Divadlo estrády a satiry a Pražské lidové varieté. Od 25. října 1951 zabezpečovalo koncerty, estrády, plánování, osvětové programy a organizaci Estrádní a koncertní jednatelství. Pobočky Hudební a artistické ústředny sídlily kromě centrály v Praze také v Brně, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a v Bratislavě. Dne 19. prosince 1957 byla zákonem činnost ústředny zrušena a její pravomoci a činnost přebraly kulturně osvětová zařízení národních výborů, dobrovolné společenské organizace, Jednotná zemědělská družstva, podniky socialistického sektoru z oboru pohostinství, lázeňské péče a cestovního ruchu. Dalšími vyhláškami a zákony z 13. června 1958 a 25. června 1958 byla provedena nová organizace veřejného koncertního života a ostatních forem zábavy, povolila se vlastní organizační a produkční aktivita pod dohledem povolovacího řízení na úrovni krajského, okresního nebo místního národního výboru. Ústřední funkce přešly do kompetence Hudební a divadelní agentury v Praze a Pražské estrády, na Slovensku po péče Koncertní a divadelní kanceláře.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Franc, Martin – Knapík, Jiří: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1972 (Praha 2011).

Iblová, Michaela: Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech (Praha 2014).

Krátká, Lenka – Vaněk, Miroslav (ed.): Příběhy (ne)obyčejných profesí (Praha 2014).

 

Petra Wiedermann

Datum poslední změny: 26.12.2017