Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rataj, Emanuel

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:23.11.1872
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.1.1955
Text
Literatura

Rataj, Emanuel, hudební pedagog a skladatel, narozen 23. 11. 1872, Vodňany, zemřel 24. 1. 1955, Tábor (nemocnice).
 
Absolvoval učitelský ústav v Soběslavi (1887–91), působil na školách píseckého okresu, studoval na varhanním oddělení pražské konzervatoře (1905/06). Státní zkouška ze zpě­vu, houslí, varhan i klavíru. Učitel zpěvu na středních školách v Písku, pak profesorem hudebních předmětů na učitelském ústavu v Soběslavi (1907–26), kde žil na odpočinku. Skladatel muž­ských a smíšených sborů, autor četných chrámových skla­deb (šest mší, asi dvacet vložek) a jiné. Ze světských největší sborový výjev Žižkova smrt (František Jungbauer, provedeno Soběslav 1924). Tiskem vyšlo: Po­svátné zpěvy (smuteční sbory, Svoboda), České jaro (smíšený sbor, příloha Věstníku pěveckého a hudebního 34, 1929/30), K sv. Václavu (baryton a varhany, Česká hudba 33, 1929/30, v seznamu vyne­cháno), Pochod mladých táboritů (Písek 1938). Rozšířeny i jeho rukopisné  úpravy li­dových písní pro mužský a pro smíšený sbor (na 300).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Česká hudba 33, 1929/30, 86.
Na roz­loučenou s učitelským ústavem v Soběslavi (Sobě­slav 1948, 237).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006