Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bauer, Wilhelm

Tisk


Charakteristika: Houslista a violista

Datum narození/zahájení aktivity:Kolem roku 1830
Datum úmrtí/ukončení aktivity:Datum úmrtí neznámé
Text
Literatura

Bauer, Wilhelm, houslista a violista, narozen kolem 1830, Praha, zemřel pravděpodobně v Praze (datum úmrtí není známo).

 

Johan Freidrich Bauer, první hobojista Stavovského divadla, vzdělával v hudbě svého syna Wilhelma již od útlého dětství. Po dokončení povinné školní docházky odešel Wilhelm Bauer studovat v letech 1849–55 na pražskou konzervatoř hru na housle. Po dokončení studií působil jako druhý houslista orchestru Německého divadla v Praze a hrál na violu v domácím kvartetu Josefa Porgese Edlera von Portheim. Na podzim roku 1868 vystoupil na matiné klavíristky Marie Prokschové spolu s houslistou Antonem Bennewitzem a violoncellistou Bruno Wilfertem. V letech 1877–93 byl členem prvního stálého kvarteta Pražského komorního spolku, tedy po celou dobu existence kvarteta, spolu s Antonem Bennewitzem (1. housle), Eduardem Wittichem (2. housle) a Bruno Wilfertem (violoncello) jako violista. Vedle toho nadále vypomáhal Josephu von Portheimovi při organizaci komorního spolku.


Literatura

LdM.

Lucie Sýkorová

Text

Datum poslední změny: 20.1.2010