Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kasal, Jan

Tisk


Charakteristika: Dirigent a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity:4.6.1923
Datum úmrtí/ukončení aktivity:20.11.2021
Text
Literatura

Kasal, Jan, dirigent a sbormistr, narozen 4. 6. 1923, Přerov, zemřel 20. 11. 2021, Praha.

 

Pocházel z muzikantské rodiny, kde se s oblibou pěstovala lidová hudba. Základního vzdělání se mu dostalo na přerovském reálném gymnáziu, které absolvoval v roce 1943. Ve svém dalším studiu se již zaměřil na dirigování, jemuž se učil v letech 1945–49 na pražské konzervatoři u Pavla Dědečka a Metoda Doležila.

 

V průběhu několika desetiletí vedl množství významných souborů. Za německé okupace působil jako sbormistr přerovského zpěváckého spolku Přerub (1943–45). Později se stal místosbormistrem pražského Hlaholu (1946–48), jehož vedení se opět ujal v letech 1960–61 a 1980–92. V Praze řídil také Pěvecké sdružení pražských učitelek (1948–49) a Orchestrální sdružení pražských učitelů. Krátkou dobu spolupracoval také s Pěveckým sborem Československého rozhlasu, se kterým nacvičil např. kantátu Moře od Miloše Sokoly a oratorium Odkaz Jana Ámose Komenského od Otmara Máchy. V roce 1957 se stal sbormistrem Pěveckého sdružení pražských učitelů, které vedl až do roku 1976. Později, v osmdesátých letech stál v čele Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (1980–84). Vedle činnosti dirigentské a sbormistrovské působil rovněž jako učitel sborového zpěvu a dirigování na pražské konzervatoři (1965–87).

Okrajově se věnoval také komponování; psal zejména drobnější skladby pro klavír, písně, sbory a orchestrální díla.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

www.sbor.cz

www.ceske-sbory.cz

www.rosmus.cz/dokumenty/sbornik-statniho-okresniho-archivu-prerov-2007.pdf

 

Danuta Hudecová

Datum poslední změny: 24.10.2011