Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Chlíbec, Jiří

Tisk


Charakteristika: Publicista, dramaturg a producent

Datum narození/zahájení aktivity:25.10.1928
Text
Literatura

Chlíbec, Jiří, publicista, dramaturg a producent, narozen 25. 10. 1928, Kladno.
 
Po maturitě na reálném gymnáziu na Kladně (1947) studoval 1947–52 etnografii, historii a hudební vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PhDr. 1952, disertační práce Vývoj osídlení a lidová kultura v těšínských Beskydech). Jako sólový zpěvák, primáš cimbálové muziky a tanečník působil v amatérském Vysokoškolském uměleckém souboru. Byl redaktorem deníku Mladá fronta (1953–56) a vedoucím hudebního oddělení Ústředního domu lidové tvořivosti (1956–68). V letech 1967–83 působil jako dramaturg a později ředitel odboru zábavných žánrů v Československé umělecké agentuře Pragokoncert, poté byl vedoucím dramaturgem hudebních pořadů v umělecké agentuře Pražské kulturní středisko (1983–91). V letech 1991–97 byl spolumajitelem a ředitelem soukromé rozhlasové stanice Golem.
 
V letech 1953–68 se zabýval hudební etnografií a folkloristikou (mimo jiné přednášel na odborných konferencích v Quebeku, Budapešti, Sinaji – Rumunsko atd.). 1956–97 publikoval analýzy, kritické články apod. zejména z oblasti nonartificiální hudby v odborných časopisech. Působil mimo jiné v International Folk Music Council, podílel se na založení Federace československých jazzklubů (1966), resp. později Československé jazzové federace, mezinárodního Československého amatérského jazzového festivalu v Přerově (1966), festivalů Mladá píseň a Jihlava (1966) a festivalu trampské, folkové a country hudby Porta (1967). Téhož roku (1967) inicioval založení Pop federace, která pořádala I. a II. Československý beat festival.V Pragokoncertu se podílel na zpracování koncepce přehlídky Pop Music Forum (1969) a festivalu Intertalent (1971). Byl členem řady odborných porot mezinárodních festivalů (mimo jiné Sopoty 1970). Jako producent spolupracoval na přípravě LP desek Jana Spáleného a Amatérského sdružení profesionálních muzikantů (ASPM), zpěvačky Zdeňky Lorencové, skupiny Zuzany Navarové Nerez, souboru Dr. Max a dalších. V Československém rozhlase autorsky připravoval pořad rockové hudby Větrník (1982–91), podílel se na koncepci akce Rockový maraton (1987 a 1988), připravoval Koncert pro Arménii a Koncert pro všechny slušný lidi (1989) a Koncert pro Chartu ´77 (1990). Byl členem redakčního kruhu odborného měsíčníku Melodie, publikoval odborné články z oboru folkloristiky, do Melodie a Kultury psal odborné stati a recenze koncertů a gramofonových desek. V letech 1967–68 přednášel na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy o historii a estetice nonartificiální hudby. Produkoval řadu gramofonových alb pro firmy Supraphon a Panton, v roce 1991 absolvoval ve Washingtonu  v rozhlasové stanici Voice of America stáž, zaměřenou na programování a management soukromých rozhlasových stanic. V letech 1988–2005 se věnoval také historiografii a religionistice (se zaměřením na oblast Křivoklátska a Rakovnicka). Chlíbcovy iniciativní producentské aktivity sehrály významnou roli při prosazování rockové hudby v někdejší ČSSR. Publikoval v časopise The Folklorist (1957) materiály O dudách v ČSR a Czech Bagpipes / short history etc., dále stať Nové jevy v soudobé lidové hudbě na východní Moravě (Some New Elements in the Folk Music of Eastern Moravia) (The Journal Of the International Folk Music Council 1960), dále četné články v regionálním tisku (mimo jiné Mikuláš z Pístného – první husitský hejtman ); připravil publikaci Hracholusky u Křivoklátu – historie obce a regionu, přispěl hesly do ČSHS, atp.
Literatura
ČSHS.
EJ.
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 9.2.2009