Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Otruba, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:17.5.1868
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.5.1949
Text
Literatura

Otruba, Stanislav, skladatel, narozen 17. 5. 1868, Biskupství (Náměšť na Hané), zemřel 21. 5. 1949, Těšetice u Olomouce.
 
Pocházel z muzikantské rodiny, po studiích na nižším gymnáziu v Olomouci a Přerově (1879–83) a na učitelském ústavě v Příboře (1883–87) byl podučitelem na Sv. Kopečku u Olomouce, pak učitelem v Těšeticích (později řídícím, 1904–27, i ve výslužbě. Velmi dobrý houslista a varhaník. O skladbu se pokoušel již v 15 letech a zdokonalil se soukromým stu­diem u Josefa Nešvery. Z jeho chrámových skladeb vy­šlo Requiem (Ludevít Raimund Pazdírek, Olomouc) a Missa in honorem Scti Stanislai (Česká hudba, tam také 12, 1906 až 15, 1909 několik menších chrámových skladeb, Elegie a 2 Nálady pro housle a klavír a jiné). Z pozdější doby cenné jeho písně o Hané na ha­nácké verše O. Přikryla, J. Vacy, L. Losíkové a Františka Novotného (mimo jiné Haná zpívá pro mužský a pro smíšený sbor s klavírem, Smržecky pěsnič­ke). Také v jiných skladbách zužitkoval ha­náckou tematiku, jako v I. smyčcovém kvartetu B dur, věnovaném Janu Kuncovi a ve zmíněných Nála­dách. Jeho skladby byly provozovány zvláště olomouckými pěveckými tělesy. Několik desítiletí byl v Těšeticích ředitelem kůru, zřídil tam pěvecký sbor i orchestr, sdru­žení, provedl četné hry se zpěvy i operu V studni, vedl v Olomouci dobrý pěvecký krou­žek učitelů-pensistů.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Česká hudba 8, 1907, 33–35.
Svobodné noviny 8. 5. 1948.
Hudební rozhledy 1, 1949, 246.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.2.2006