Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Černý, František 4)

Tisk


Charakteristika: Kontrabasista

Datum narození/zahájení aktivity:23.1.1861
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.9.1940
Text
Literatura

Černý, František 4), kontrabasista, narozen 23. 1. 1861, Pardubice, zemřel 3. 9. 1940, Pra­ha.

Vystudoval konzervatoř v Praze (1876–82) a v Pa­říži, kde byl pak členem orchestru Colonne-La­moureux (1884–90). V letech 1890–1900 prvním kontrabasistou v pražském Národním divadle a potom profesorem konzerva­toře (1900–1931). Vynikající pedagog svého ná­stroje, pro který napsal školu (3 díly, Londýn, Bosworth 1906), 30 Etudes-Caprices (Praha, Neubert 1923), Technické studie v palcové poloze (Praha 1927), složil čtyři koncerty (Forberg, Hoffmann, Neubert) a suitu s orchestrem (Bosworth) i menší kusy s klavírem (tamtéž, Zimmermann, Jurgenson). Vzpomínkové články ve Výročních zprávách praž­ské konservatoře 1925/26, 1926/27, 1929/30.
Literatura
I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Výroční zprávy pražské konservatoře 1930/31, 12/17.
Hudební věstník 1936, č. 2, s. 28 (M. Zunová k 75.)
Hudební věstník 1940, s. 246.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006