Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kasan, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:18.3.1933
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.7.2014
Text
DíloLiteratura

Kasan, Jaroslav, muzikolog, narozen 18. 3. 1933, Zlín, zemřel 27. 7. 2014, Benešov.      
 
Po maturitě na gymnáziu ve Zlíně (1944–51) studoval hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Palackého Univerzity v Olomouci u Roberta Smetany a Bohumila Markalouse (1951–52) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u Mirko Očadlíka, Antonína Sychry a Václava Neumanna (hudební věda, estetika, historie umění, PhDr.,  1952–56). Působil v hudebním oddělení Divadelní a literární agentury DILIA (1956–57), jako metodik Pražské informační služby (1957–62), jako hudební redaktor ve studijním oddělení Československého rozhlasu v Praze (1962–72), jako vedoucí oddělení hudební dokumentace v Ochranném svazu autorském v Praze (1972–84) a jako vedoucí hudebního oddělení Divadelní a literární agentury DILIA (1984–89). 1989–90 byl odborným pracovníkem Ústavu pro výzkum kultury Ministerstva kultury, 1990–93 pracoval znovu ve Studijním oddělení Československého rozhlasu v Praze. Od 1993 byl v důchodu.

Zabýval se novoklasicismem v české hudební tvorbě 20. století,  především tvůrčími zjevy Iši Krejčího a Pavla Bořkovce; napsal úvodní stať a redigoval sborník Pavel Bořkovec–Osobnost a dílo (1964). Soustavnou pozornost věnoval  empirickým výzkumům současné hudebnosti (společně s Vladimírem Karbusickým). Široce zaměřený sociologický výzkum reprezentativního vzorku populace zpracoval se zvukovým hudebním dotazníkem a přinesl cenné výsledky.
 
V letech 1956–70 publikoval Kasan četné články o české hudbě pro zahraniční redakci Československé tiskové kanceláře. Po roce 1990 připravil k vydání encyklopedický projekt Artopedia – galerie světového malířství. Kasan se aktivně zúčastnil řady odborných kongresů autorskoprávních organizací v zahraničí; v roce 1992 byla jeho publikace Výzkum současné hudebnosti odměněna Výroční cenou Českého hudebního fondu.


Dílo

Výzkum současné hudebnosti I. – III., (Československý rozhlas, Praha 1969.; I. a II. díl společně s Vladimírem Karbusickým, III. díl připravil Kasan po odchodu Vladimíra Karbusického do emigrace k vydání sám);
Pavel Bořkovec – Osobnost a dílo, úvodní stať a redakce sborníku (Panton, 1964);
Artopedia - Galerie světového malířství (encyklopedický projekt na CD a DVD, vydal Terasoft, I. vydání 1998, II. vydání 2003, III. vydání 2006).

Literatura

ČSHS.
EJ.
 
Petar Zapletal

Datum poslední změny: 21.2.2023