Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Červený, Václav František

Tisk


Charakteristika: Stavitel nátrubkových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity:27.7.1819
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.1.1896
Text
Literatura

Červený, Václav František, stavitel nátrubkových nástrojů, narozen 27. 7. 1819, Dubeč u Praha, zemřel 19. 1. 1896, Hradec Králové.

Vyučil se v letech 1833–1836 u pražského nástrojaře Johanna Adama Bauera. Po vyučení pracoval jako tovaryš u Antona Klepsche ve Vídni do roku 1838. V roce 1839 pracoval u Franze Schöllnasta v Bratislavě, 1841 u firmy Bereghtzasi v Pešti a v témže roce u Josefa Hallase v Brně. V roce 1842 se osamostatnil v Hradci Králové, v roce 1867 otevřel vlastní filiálku v Kyjevě, kterou v letech 1886–1896 vedl jeho syn Otakar Červený. V celé historii českého hudebního nástrojařství se nevyskytuje slavnější a úspěšnější hudební nástrojař. Červený byl zcela mimořádným zjevem i v evropském nástrojařství. Od roku 1842, kdy v Hradci Králové založil továrnu na výrobu žesťových nástrojů, směřovalo jeho veškeré úsilí k výrobě nejdokonalejších nástrojů. Byl nejvýznamnějším představitelem rakousko-české nástrojařské školy. Celý život vedl odborné spory s hlavním reprezentantem francouzské školy Adolphem Saxem. Šlo vlastně o účelnost francouzského či rakousko-českého způsobu stavby nátrubkových nástrojů. Oba rivalové se utkávali hlavně na mezinárodních výstavách. V jejich sporu však nebylo poražených. Červený zkonstruoval mnoho nových typů nástrojů, které měly značný vývojový význam a jsou dodnes používány. Největší produkce nátrubkových nástrojů pocházela sice z Kraslic, největší kvalita a modernizace však z Hradce Králové. V. F. Červený podstatně přispěl svou invencí, vynálezy, konstrukcemi, organizačními schopnostmi, teoretickými závěry a reprezentací v zahraničí k celkovému rozvoji evropské hudební kultury. Realizoval 60 vlastních vynálezů, z toho 45 patentovaných, na světových výstavách obdržel celkem 15 cen, bylo mu uděleno 11 řádů za zásluhy o průmysl.

Literatura
Červený, Václav František: Hudební názvosloví čili pojmenování žesťových plechových hudebních nástrojů a některých dílů jejich, které k docílení stejného pojmenování sestavil a laskavým odběratelům, jakož váženému obecenstvu ve vší šetrnosti obětuje Václav František Červený (Hradec Králové 1846).
Schebek, Edmund: Die Orchester-Instrumente auf der Pariser Weltausstellung in Jahre 1855 (Vídeň 1858).
Červený, Václav František: Paměrní spis o rakouských a francouzských žesťových nástrojích (Dalibor VIII, 1869).
Červený, Václav František: Die Metall-Musikinstrumentevon V.F.Červený, Fabrikanten zu Königgrätz in Böhmen. Anlässlich der polytechnischen Ausstellung in Moskau 1872 von ihm selbst beleuchtet (Praha 1872).
Schafhäutel, Karl Emil von: V. F. Červený und sein Reich von Blechblasinstrumenten. (Allgemeine Musikalische Zeitung, č. 52, 1882).
Červený, Václav František: Životopis (Praha 1892).
Schafhäutel, Karl Emil von: V. F. Červenyj ... i jego oblasť mednych duchovych muzykaľnych instrumentov (Kijev 1906).
Šajfgajtel, Emil: V. F. Červený i jeho oblast mědnych duchovych muzykalnych instrumentov (Kijev 1906).
Doubrava, Aleš: Z dopisů nástrojaře Františka Červeného bratru Václavovi do Hradce Králové (Hudební nástroje VI, č. 5).
Čížek, Bohuslav: Tuba a její předchůdci v orchestru (Hudební nástroje IV, č. 2, 1967).
Haller, Sáša: Patriarcha českého hudebního nástrojařství (Hudební nástroje IV, č. 2, 1967).
Keller, Jindřich: Nástrojařské dílo Václava Františka Červeného (Hudební nástroje IV, č. 3, 1967).
Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Praha 1977).
Hoza, Václav: Václav František Červený (Brass Bulletin, č. 23, 1978).
Eppelsheim, Jürgen: The Tritonikon (The Galpin Society Journal XXXII, 1979).
Jopping, Gunther: Die Entwicklung der Doppelrohrblatt-Instrumente von 1850 bis heute und ihre Verwendung in Orchester- und Kammermusik (Frankfurt am Main 1980).
Jopping, Gunther: Červený – Auf den Spuren einer fast vergessenen Marke (Das Musikinstrument, November 1987).
Jopping, Gunther: Václav František Červený, Erfinder und Hersteller von europäischem Rang (150 Jahre Václav František Červený & synové. Ein Blasinstrumenten-Hersteller in internationalem Format. Handbuch zur Ausstellung In München 1991 und in Königgratz 1992).
Miškovský, Josef: Václav Fr. Červený (Český Brod 1896). -rb- : V. F. Červený dnes opět doma (Hudební nástroje XXIX, č. 3, 1992).
Čížek, Bohuslav: Václav František Červený a jeho hudební nástroje v pražském Národním muzeu (Hudební nástroje XXIX, č. 4, 1992).
Dullat, Günther V. F. Červený & Söhne 1842–1992. Eine Dokumentation (Nauheim 1992).
Zrůbek, Rudolf: Václav František Červený. Život a dílo (Hudební nástroje XXIX, č. 1, 2, 3, 1992).
Červená, Soňa: Můjváclav (Brno 2001).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002