Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Přecechtěl, Zbyněk

Tisk


Charakteristika: skladatel, hudební režisér

Datum narození/zahájení aktivity:3.11.1916
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.10.1996
Text
DíloLiteratura

Přecechtěl, Zbyněk, skladatel, hudební režisér, narozen 3. 11. 1916, Klagenfurt
(Rakousko), zemřel 6. 10. 1996, Havířov.

 

Studoval reálné gymnázium ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Po maturitě (1934) odešel na 11 let (s přerušením 1944–45, kdy vyučoval hudbě v Ostravě a na Horní Bečvě) do Prahy, kde v letech 1935–40 studoval skladbu u Rudolfa Karla na konzervatoři a pak navštěvoval mistrovskou třídu skladby Jaroslava Křičky (absolvoval 1943). Zároveň působil jako klavírista v dětském divadle Mily Mellanové a jako dirigent a skladatel v Burianově divadle D 41 (zde byl proveden jeho balet Pohádka o tanci, který se stal německým okupantům záminkou k uzavření tohoto divadla). Po osvobození se vrátil do Burianova divadla a po krátkém působení v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého přešel koncem roku 1946 jako hudební režisér do Československého rozhlasu v Ostravě. Za dobu 30 let, po kterou tuto funkci zastával, nejen že režíroval celou řadu hudebních snímků a přímých vysílání ostravského rozhlasu, ale v 50. letech dirigoval také soubor NoTa, jenž založil spolu s Miroslavem Juchelkou a Svatoplukem Havelkou (pro něj také zkomponovali celou řadu písní a tanců estrádního charakteru). Vedle toho Přecechtěl napsal také množství děl z oblasti tzv. vážné hudby. I po odchodu z ostravského rozhlasu do důchodu na konci 70. let se věnoval hudební kompozici v oblasti různých hudebních žánrů.


Dílo

Dílo hudební  (výběr)

 

Skladby komorní

Sonáta pro klavír, 1938.

Smyčcový kvartet, 1943.

Světla a stíny. Cyklus skladeb pro dva klavíry, 1948.

Lyrická črta pro smyčcové kvarteto, 1982.

Skladby orchestrální

Slezská rapsódie, 1955.

Svita v barokním slohu pro smyčce, 1957.

Šachty, symfonický obraz, 1958.

Picassiáda, svita pro velký orchestr na Picassovy kresby k Ovidiovým Metamorfózám, 1958.

Koncert pro klavír a orchestr č. 1, 1959.

Koncert pro klavír a orchestr č. 2, 1961.

Concertino da camera pro housle, 1968.

Koncert pro fagot a orchestr, 1972.

Kontrasty pro velký orchestr, 1974.

Tembrofonie pro velký orchestr, 1979.

Reflexy pro velký orchestr, 1980.

Paraboly pro komorní smyčcový orchestr, 1982.

 

Skladby vokální

Poklady se otevírají, kantáta pro sóla, sbor a orchestr, 1959.

Zjevení svatého Jana, 1969.

Zpěv pro bas, klarinet, klavír a bicí, 1971.

Zpěvy milosti pro baryton, violu a klavír, 1973.

Český sen, komorní kantáta pro sóla a komorní soubor, 1973.

Zpěvy Sapfó pro ženský hlas a žesťové kvinteto, 1983.

 

Díla hudebně dramatická

Pohádka o tanci, balet (1941).

Sâwitrí, opera podle indického eposu Mahábhárata (1943).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

MEH.

ČSS.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 10 (Ostrava 1998).

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (Ostrava 2005).

 

II. Ostatní

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji L. Janáčka. Paměti a dokumentace (Ostrava, 1981).

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984).

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 1.2.2016