Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Koželuha, Lubomír

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:1.9.1919
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.9.2008
Text
DíloLiteratura

Koželuha, Lubomír, skladatel, narozen 1. 9. 1919, Brno, zemřel 10. 9. 2008, tamtéž.

Po maturitě na Státním mužském ústavu učitelském v Brně (1933–37) studoval skladbu a dirigování na brněnské konzervatoři (1937–44), jeho učiteli byli Vilém Petrželka a Bohumír Liška. Na konci třicátých let zpíval ve Filharmonickém spolku Beseda Brněnská (dirigent Jaroslav Kvapil) a externě ve sboru Národního divadla v Brně. Roku 1940 absolvoval při Besedě Brněnské hudebně pedagogický kurz u Graciana Černušáka a Rudolfa Wünsche a kurz řízení sboru u Viléma Steinmanna. Na pedagogické fakultě studoval dva roky hudební výchovu u Bohumíra Štědroně (1946–48).
Od září 1944 byl totálně nasazen jako pomocný dělník v Počáplech u Roudnice, od října 1945 vyučoval hudební výchovu na Reálném gymnáziu Zdeňka Nejedlého. V letech 1949–52 externě vyučoval harmonii na konzervatoři v Brně, k jeho žákům patřil mimo jiné Pavel Blatný. Poté byl činný jako učitel na brněnských středních školách, prováděl průzkum učebnic hudební výchovy a řídil školní sbory a instrumentální kroužky. V letech 1972–74 byl ředitelem konzervatoře v Kroměříži, poté inspektorem kultury Národního výboru města Brna (1974–79). Skladatelsky se věnoval zpočátku zejména vokální tvorbě, je autorem opery Zrazená země (1965). Od 70. let obohacuje svoji tvorbu novějšími skladatelskými postupy.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

Komorní
Sonáta pro violoncello a klavír (1943);
Dechový kvintet (1962);
Tři bagately pro fagot a klavír (1965);
Tři črty pro housle a klavír (1971);
Trio pro housle, violu a klavír (1981);
Sonáta pro čtyři fagoty (1985);
Adagio pro housle (1985);
Rozhovor pro tři flétny (1986);
Kontrasty pro hoboj a klavír (1987);
Sonáta pro lesní roh a klavír (1989);
Kvintet pro žestě (1985);
Druhý smyčcový kvartet (1992);
Koncert pro cimbál a klavír (1997);
Obrázek pro violoncello a cimbál (1998);
Dívám se do dálky pro dvoje housle (1998);
Reminiscence pro housle a harfu (2000);
Koncert pro cimbál a klavír nebo smyčce (2001);
Baldy pro violoncello a klavír (2001).

Vokální
Pozdravení jara pro baryton a orchestr (1943);
Za nový život pro baryton a klavír (1952);
Devátý květen, mužský sbor, text Jan Adla (1954);
Ukolébavka, dětský sbor, text Josef Václav Sládek (1962);
Pracujícímu, Sám nejsi nic, mužské sbory, text Stanislav Kostka Neumann (1962);
Rozpočitadla, dětský sbor, text Miroslav Florián (1962);
Vyprávění stařeny Izeril pro sóla, recitátorku, sbor a orchestr na námět povídky Maxima Gorkého (1972);
Písně života pro alt a klavír, text Jaroslav Macháček (1973);
Sny na dlani, tři písně na text Jiřího Wolkera pro střední hlas a komorní orchestr (1977);
Vzpomínka na Marii pro střední hlas a klavír na text Bertolda Brechta (1981);
Křídlo Ikarovy samoty, balada pro střední hlas, violoncello a klavír, text Ludvík Štěpán (1986);
Procházky Brnem pro nižší hlas a klavír, text Ivan Blatný (1987);
Poselství z města M, obraz ze současnosti pro dva recitátory, sólo, sbor a orchestr, text Ludvík Štěpán (1988);
Jsi u mne pro soprán a klavír nebo kvartet, text Zuzana Nováková (1995);
Vyznání pro soprán, text Jarmila Bednaříková (2001);
V srdce ryzí se zadívej, cyklus pro soprán a kytaru, text Francesco Petrarca (2001);
Píseň večera pro soprán, flétnu, hoboj, violoncello a klavír, text Ludvík Štěpán (1992).

Melodramy
Píseň o mladé vichřici pro recitátora, balet a klavír, text Josef Kainar (1975);
Slyšel jsem píseň nového žití pro recitátora, klavír a trubku, text Jaroslav Hůlka (1977).

Hudebně dramatické
Zrazená země, opera, libreto Jaroslav Zatloukal (1965);
Pohádky ze dřevníku, dětský balet, libreto Marie Drahošová (1970);
Duha nad jezerem, libreto autor (1988).

Orchestrální
Slavnostní ouvertura (1944);
Slovenský tanec (1951);
Slavnostní pochod (1956);
Řetězový tanec (1961);
Configuratio, sex partes per orchestra (1970);
Tři obelisky pro symfonický orchestr (1973);
Portréty pro symfonický orchestr (1984);
Adagio pro housle sólo a Brass Band Brno (1994);
Triptychon pro 10 dechových nástrojů (1996).

Literatura

I. Lexika
ČSHS.
Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).
ČSS.
Internationa Who is Who in Music (16. vydání, Cambridge).

II. Ostatní
Fukač, Jiří: S Lubomírem Koželuhou o konfiguracích života (Opus musicum 1975, č. 5, s. 145).

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 7.3.2006