Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Lejsek, František Květoslav

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagog, sbormistr a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:2.5.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.1.1955
Text
Literatura

Lejsek, František Květoslav, hudební pedagog, sbormistr, skladatel, narozen 2. 5. 1888, Čehovice (okres Prostějov), zemřel 24. 1. 1955, Brno.

 

Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži (1907) absolvoval roční abiturientský učitelský kurz v Brně, kde na něj zapůsobil Ferdinand Vach. Pak se stal učitelem na obecných a měšťanských školách v Brně a zároveň si ještě doplňoval hudební vzdělání, housle u Rudolfa Reissiga (1912–13) a Ladislava Malého (1922–24), hudební teorie u Jana Kunce a Jaroslava Kvapila (1923–24). Přitom také působil jako sbormistr: řídil Studentské pěvecké sdružení v Židenicích (1911–14), dirigoval Akademický hudební spolek (1912–14), založil a řídil pěvecký spolek Dalibor (1920–27). V letech 1927–36 byl sbormistrem Pěveckého spolku Veleslavín a od roku 1936 do začátku roku 1939 řídil Dělnickou pěveckou župu Vachovu. V letech 1934–38 studoval na brněnské filozofické fakultě hudební vědu (část z nedokončené disertační práce o Josefu Čapkovi-Drahlovském publikoval v časopise Akordeon ročník 2, 1938. Psal články do časopisů Hudební obzor, Hudební národ, Hudební besídka a Akordeon (zde např. publikoval v roce 1938 pojednání „Jak se dívám na úkoly dělnických pěveckých spolků“ a části své nedokončené disertace). Vydal folkloristickou humornou knížku Plke, plke, plkačke, pro stréčke a tetičce! (Olomouc 1930). Komponoval skladby pro housle a klavír (Per aspera ad astra), písňové balady (Král Baltazar, Markýz Géro) a hlavně sbory dětské (Pozdrav), mužské (Letní noci), smíšené s klavírem (Milenka travička, Bílé stíny, Česká balada). Lejsek byl autorem též hudebních frašek Červené kohót a Mene tekel ufarzin. Užitečné byly i jeho zpěvníky lidových písní určené mládeži (Hanácky pěsničke, Písně moravsko-slezské Písně moravsko-slovenské). Po válce učil na hudební škole v Dolních Kounicích. Byl otcem klavíristy Vlastimila Lejska.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů A–L (Praha 1982, s. 314–315).

Internetová encyklopedie dějin Brna (on-line)

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?q=Franti%C5%A1ek+Kv%C4%9Btoslav+Lejsek&f_search=Vyhledat&acc=osobnosti&q  

 

II. Ostatní

Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941, s. 106).

B. Š. (= Štědroň, Bohumír): F. K. Lejsek - nekrolog (Hudební výchova 3, 1955, s. 76).

Štědroň, Bohumír: Za Františkem Květoslavem Lejskem (Hudební rozhledy 8, 1955, č.20. s. 150).

 

Karel Steinmetz

 

Datum poslední změny: 16.12.2022