Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Slovanská hudba

Tisk


Charakteristika: Hudební časopis

Datum narození/zahájení aktivity:1.5.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.6.1888
Text
Literatura

Slovanská hudba, „ilustrovaný časopis věnovaný hudebnímu umění, s přílohami pro piano na 2 ruce“, hudební časopis, 1888.
 
Po zániku časopisu Českoslovanský varhaník začal vycházet v Německém Brodě od 1. 5. 1888 v redakci Václava Vlastimila Hausmanna, tiskl J. R. Vilímek v Praze. Jeho cílem mělo být seznamování se skladateli všech slovanských ná­rodů a přinášet hudební rozbory. Časopis však pravděpodobně zanikl už druhým číslem 1. 6. 1888. Jan Evangelista Zelinka zde začal vydávat vět­ší pojednání O vyučování hudbě. V přílohách jsou zastoupeni mimo jiné Alexander Dreyschock, Václav Vlastimil Hausmann a další.


Literatura

ČSHS.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 24.2.2006