Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Janda, Václav 2)

Tisk

(Wenzel)

Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:16.12.1867
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.8.1931
Text

Janda, Václav (též Wenzel), vojenský kapelník a skladatel, narozen 6. 12. 1867, Praha, zemřel 26. 8. 1931, tamtéž.

 

Rok studoval na pražské varhanické škole (1874), pak v letech 1879–85 hru na housle na pražské konzervatoři. Hudební kvalifikaci si zvýšil také absolutoriem dirigentského kurzu (1889–91). V roce 1885 nastoupil dobrovolně k hudbě pěšího pluku 75 v Praze. V letech 1889–93 působil u 74. pěšího pluku, roku 1893 byl jmenován kapelníkem pěšího pluku 45 v Přemyšlu, v roce 1897 u pěšího pluku 64 ve Vídni (s ním od 1900 v Maros-Vasárhely). Roku 1902 působil u pěšího pluku 44 v Budapešti. Jeho vojenská hudba byla v Budapešti a ve Vídni velmi oblíbena, zvána do nejlepších podniků, zajišťovala také hudební složku dvorních plesů. V období první světové války působila v uherském Kaposváru a na frontě. Po vzniku republiky krátce řídil posádkovou hudbu v Praze, od roku 1919 působil jako kapelník posádkové hudby Ústí nad Labem, 1920 přidělené pěšímu pluku 35 v Plzni. Koncem roku 1923 byl přeložen k pěšímu pluku 21 do Čáslavi, od roku 1927 byl ve výslužbě. Žil v Praze. Obdržel vojenský řád. Je autorem Pochodu československého pěšího pluku 21 a směsi Sezonní obrázky.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Muzikantská krev (II., s. 223).

Dalibor (1897, s. 326).

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreich-Ungarns 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).

Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapešť 1994).

Bláha, Miroslav: Povídání o vojenských hudbách (nepublikovaný rukopis, s. 247–252).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, Kronika pěšího pluku 21, 3, s. 198–200).

Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 3/93+99 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 3.2.2009