Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pro arte antiqua

Tisk


Charakteristika: Soubor hrající na historické smyčcové nástroje

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1933
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1974
Text
Diskografie

Pro arte antiqua (Musicorum antiquis violis et gambis canentium sodalitas cameralis Pragensis), soubor hrající na historické smyčcové nástroje, zahájení aktivity 1933, ukončení aktivity 1974.
 
Sdružení Pro arte antiqua Praha bylo nejstarším seskupením hudebníků, kteří na našem území provozovali hru na historické smyčcové nástroje. Mělo podtitul Musicorum antiquis violis et gambis canentium sodalitas cameralis Pragensis, tj. pražské sdružení hudebníků hrajících na violy da braccio a violy da gamba., a po Société des instruments anciennes od roku 1901 působící v Paříži, druhé nejstarší v Evropě.
Soubor vznikl z podnětu Jana Branbergera, tehdejšího ředitele pražské konzervatoře, který zde v roce 1928 zavedl výuku hry na staré violy a rozmnožil konzervatorní sbírku starých nástrojů o kompletní kvintet postavený u pražského houslaře Julia Hubičky podle originálů nalézajících se v cizině. Sólově na ně koncertovali Antonín Müller – viola d’amore, Václav Král a Vilém Prokop Mlejnek – violy da gamba a vyučovali Antonín ModrBedřich Jaroš. Během čtyř let se soubor Pro arte antiqua zformoval v obsazení: Vojtěch Frait, Antonín Modr, Ladislav Kučera – violy da braccio, Ferdinand Švanda a Vilém Prokop Mlejnek – violy da gamba, Oldřich Kredba – cembalo. Koncertní aktivita souboru ovšem nebyla příliš bohatá, v jeho činnosti byly i delší přestávky, navíc často docházelo ke změnám v obsazení souboru. Skutečně stabilní obsazení se začíná formovat až koncem války, k výraznému vzrůstu činnosti pak dochází až koncem čtyřicátých let. Na violy da braccio působili Břetislav Ludvík, Jaroslav Horák, Josef Nekola, Jiří Baxa a Václav Martinovský, který se též ujal většiny spartací a úprav notového materiálu pro tento soubor. Na violy da gamba hráli Vilém P. Mlejnek, K. Šenfluk, Jan Šimon st., Vladimír Nedbálek a František Sláma. Největších úspěchů soubor zažíval ve složení B. Ludvík, J. Horák, J. Baxa, J. Šimon st. a F. Sláma. Na cembalo a varhany hrál Ladislav Vachulka. Úmrtím Jana Šimona staršího (1913–74) činnost tohoto průkopnického souboru staré hudby skončila. Na tuto dlouholetou činnost (od roku 1933) navázal znovu založením souboru Pro arte antiqua Praha (v roce 1984) Jan Šimon ml., který získal nástrojové vybavení od bývalých členů (violy da braccio a da gamba) a doplnil je dalšími nástroji houslového typu.
Těžiště repertoáru souboru leželo v hudbě renesanční a barokní, později došlo k rozšiřování i o ukázky nejstaršího českého vícehlasu. Celý repertoár interpretovali na jedny a tytéž nástroje. Do programů byly zařazovány také skladby pro sólové nástroje, soubor spolupracoval i s hráči na nástroje dechové a bicí. Kromě koncertní činnosti u nás i v zahraničí vystupovali v rozhlasových pořadech a v televizi spolupracovali při natáčení historických filmů.
Natočili také několik LP desek a to i ve spolupráci s jinými umělci a soubory (např. zpěváci M. Boublíková, Beno Blachut, Dalibor Jedlička, J. Srb, Nový pěvci madrigalů, Kvarteto zobcových fléten M. Klementa a jiné). Soubor se též podílel na realizaci reprezentativního pětidílného kompletu Musica Bohemicae Anthologia se sto nejtypičtějšími ukázkami české hudby před smetanovského období počínaje od prvních dochovaných z počátku minulého tisíciletí až po rok 1848. Sbírka vznikla péčí Hudebně vědeckého ústavu Univerzity Karlovy v roce 1948.
Diskografie
Recitál souboru PRO ARTE ANTIQUA (F.Landino, J. des Prés, G. P. da Palestina, A. Jarzebski, H. Purcell, V. Otto, J. Melzelius, P. J. Vejvanovský ) (LP Supraphon 1959);
Koncert souboru PRO ARTE ANTIQUA (Anonymus, H. Isaac, Ch. Demantius, J. K. Tolar, J. Schmelzer, G. Binchois, J. Ockeghem, J. Espres, A. Willaert, O. di Laso) (LP Supraphon 1962, 1963);
Birth of the Baroque (G. Gabrieli, J. B. Lully, H.I. F. Biber, O. Gibons, V. Haussmann, C. Luython, F. Couperin), Pro arte antiqua, Kari Nurmela – Baritone (LP Vanguard, USA 1959); 
Musique sacreé instrumentale en Boheme et Moravie (J. C. Vodňanský, K. Harant, A. Hichna, P. J. Vejvanovský, J. D. Zelenka, B. Černohorský, J. Seger, J. I. Linek) (LP Lumen, Francie)   1964);
Adam Václav Michna z Otradovic: Vánoční hudba (LP Supraphon 1985).                                                                     
 
Věra Mikulášková
Text

Datum poslední změny: 8.12.2009