Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Tomeš, Václav

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:7.4.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.11.1971
Text

Tomeš, Václav, vojenský kapelník, narozen 7. 4. 1892, Chraberce, zemřel 30. 11. 1971, Praha.


Studoval na obecné a měšťanské škole. Hrát na housle se učil soukromě v Lounech. V patnácti letech nastoupil jako elév k hudbě rakouského pěšího pluku 80 ve Lvově. U plukovní hudby se uplatnil jako sólista na křídlovku a obstarával part houslí v jejím smyčcovém souboru. Na zdejší konzervatoři studoval v letech 1911–14 hru na trubku a hudební teorii (bez absolutoria). První světovou válku strávil s plukem na italské a srbské frontě a obdržel několik vyznamenání. Po vzniku Československa zastával funkci dirigenta hudby tzv. Slovácké brigády v Hodoníně (roku 1919 byla přejmenována na posádkovou hudbu Hodonín, o rok později přidělena jako posádková hudba Prešov pěšímu pluku 14 a s ním přemístěna do Košic a Prešova). Roku 1923 byl jmenován podporučíkem kapelníkem u hudby pěšího pluku 37 v Levoči. V roce 1927 odešel do zálohy, dva roky poté byl reaktivován a postaven do čela hudeb pěších pluků 32 v Košicích (1929–35), 43 v Brně (1936–37), 6 v Olomouci (1938) a 10 opět v Brně (1939). V Brně řídil společně s vojenským kapelníkem Josefem Hančlem tzv. monstrkoncerty orchestrů pěších pluků 10 a 43 (například 9. prosince 1937 provedl Slavnostní předehru Josefa Bohuslava Foerstera a symfonii Jaroslava Kvapila). Za okupace se stal hudebním referentem při generálním inspektorátu Vládního vojska v Praze (1939). Z nejlepších vojenských hudebníků vytvořil dvanáct praporních hudeb vládního vojska, ty občas spojil a řídil jejich vystoupení při mimořádných příležitostech (například v roce 1941 ke stému výročí narození Antonína Dvořáka). V roce 1945 se podílel na organizaci československých vojenských hudeb, o rok později byl přeložen k Vojenskému spisovému úřadu a roku 1948 odešel do výslužby. Často uváděl slovanský repertoár a četné skladby upravil pro dechový orchestr.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.


II. Ostatní

Ježek, Zdeněk: Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko (Praha 1937).

Bláha, Miroslav: Povídání o vojenských hudbách (nepublikovaný rukopis, s. 285–288).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální spisy).

Archiv Miroslava Bláhy.


Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 20.7.2009