Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kysela, Josef 2)

Tisk


Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:23.4.1914
Datum úmrtí/ukončení aktivity:9.2.1975
Text
Literatura

Kysela, Josef, klavírista a hudební pedagog, narozen 23. 4. 1914, Staňkov (Domažlice), zemřel 9. 2. 1975, Brno.


V klavírní hře byl žákem Marie Provazníkové (1924–27) a Emila Mikelky v Plzni (1930–35) a Ostravě (1936–38), zároveň studoval obchodní akademii (maturita 1932). Je absolventem mistrovské třídy Jana Heřmana na pražské konzervatoři (1938–41). Založil a řídil Městskou hudební školu v Klatovech (1939–44) a v Mariánských Lázních (1945–47), byl profesorem vyšší hudebně pedagogické školy, později konzervatoře v Ostravě. Působil také jako vedoucí hudebního oddělení plzeňského rozhlasu (1947–51), jako sólista Českého rozhlasu v Ostravě (1952–56). V komorní hře se uplatňoval od roku 1952 jako člen Slezského tria. Coby sólista často uváděl novinky ostravských skladatelů a hrál s ostravským komorním a symfonickým orchestrem. Byl oceněn čestným uznáním Českého rozhlasu za mimořádné výkony (například kompletní nahrávka Fibichových Nálad, dojmů a upomínek). Na konzervatoři v Brně působil od roku 1964 až do roku 1972, kdy nastoupil na JAMU jako korepetitor.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.


II. Ostatní

Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).

Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).

Burjanek, Josef a kol: Svaz čs. skladatelů a koncertních umělců (Praha 1975).

Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).

Báča, Evžen – Gregor, Vladimír – Steinmetz, Karel: Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984).

Josef Kysela (Kulturní měsíčník, kulturně politický časopis Severomoravského kraje, 2, 1984, č. 4, s. 40–42).

Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).

Myška, Milan: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Svazek 5. (Opava – Ostrava 1996).

Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).


Jan Žemla

Datum poslední změny: 21.9.2009