Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Truska, Šimon

Tisk

(Josef Vojtěch)

Charakteristika: Nástrojař-samouk

Datum narození/zahájení aktivity:5.4.1735
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.1.1809
Text
Literatura

Truska, Šimon (Josef Vojtěch), nástrojař-samouk, narozen 5. 4. 1735, Roudnice nad Labem, zemřel 14. 1. 1809, Praha.
 
Vyučil se truhlářem u svého otce v Roudnici. Po vyučení odešel do Prahy, kde pracoval v truhlářské firmě Kaiser. Při obléhání Prahy pruským vojskem odešel v roce 1757 do Vídně. Po odchodu Prusů se opět vrátil do Prahy. V roce 1758 požádal o přijetí do premonstrátského řádu v klášteře na Strahově. Byl přijat jako bratr-laik a dostal klášterní jméno Šimon. Truska kromě běžných truhlářských prací zhotovoval veškeré umělecké práce ze dřeva v kostele i mimo něj. Pomáhal varhanáři Oehlschleglovi s velkou přestavbou strahovských varhan, Pro hraběte z Klebelsbergu postavil dva angulární basetové rohy, v roce 1774 opatu Dallerovi postavil hrací stroj zabudovaný do sekretáře, vyráběl nástroje dechové drnkací i smyčcové. Komponoval, byl dobrým hráčem na violu da gamba. V Českém muzeu hudby se zachoval jeho kontrafagot, píšťalový hrací stroj a viola da gamba přepracovaná na violoncello.
Literatura
I. Lexika
Dlabacz.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Perlík, Romuald: Frater Šimon Josef Truska (1735–1809), poslední bratr-laik řádu premonstrátů na Strahově (Praha 1924).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 110–111).
Buchner, Alexandr: Hudební automaty (Praha 1959, s.  67, 200, 282).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 146).
Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 230–231).
Čížek, Bohuslav: Soupis hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby. Aerofony I. Hranové a plátkové dechové nástroje (Praha 2002, s. 31).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009