Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Homolka, Vincenc Emanuel

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:8.7.1826
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.3.1861
Text
Literatura

Homolka, Vincenc Emanuel, houslař, narozen 8. 7. 1826, Velvary, zemřel 27. 3. 1861, tamtéž.
 
Starší syn a žák houslaře Emanuela Adama Homolky ve Velvarech. Začal učit již ve dvanácti letech, takže výuční list dostal 9. 9. 1843. Po vyučení pracoval jako tovaryš u Johanna Stosse a Franze Lehnera de Paula v Praze. Z Prahy odešel do Budapešti, v roce 1846 pracoval ve Vídni u Franze Schmidta. V roce 1847 pracoval v Praze u svého bratra Ferdinanda Augusta Vincence. V letech 1851–1854 působil samostatně ve Velvarech. V roce 1854 se odstěhoval do Vídně. Roku 1858 se vrátil do Velvar, kde pracoval až do své smrti. Podle několika dochovaných nástrojů lze jeho práci hodnotit jako velmi precizní.
Literatura
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 62).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 148).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 112–113).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002