Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Herrmannová, Eva

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka a teatroložka

Datum narození/zahájení aktivity:22.7.1929
Text
DíloLiteratura

Herrmannová, Eva, muzikoložka a teatroložka, narozena 22. 7. 1929, Vídeň.
 
Hudební vědu vystudovala u Mirko Očadlíka a Antonína Sychry na Univerzitě Karlově v Praze (prom. hist. 1957, diplomová práce K otázce realismu oper devadesátých let), současně studovala operní režii u Ferdinanda Pujmana na hudební fakultě pražské AMU (1958). V letech 1957–87 působila na Divadelním ústavu v Praze, nejprve jako odborná pracovnice, od roku 1963 jako vedoucí Hudebně dramatického oddělení. Vedle toho byla činná ve výboru Komitétu hudebního divadla Mezinárodního divadelního ústavu (ITI). Podílela se na přípravě řady publikací Divadelního ústavu, mimo jiné Opera Národního divadla v období Otakara Ostrčila (díl IV.–VI., Praha 1970–89), Opera Národního divadla v období Karla Kovařovice (Praha 1968–69). V letech 1991–95 byla šéfkou opery Národního divadla v Praze. Hlavním zaměřením její muzikologické práce je oblast opery, zejména dramaturgie, hudební a pěvecká interpretace, režie a scénická realizace.


Dílo

Dílo literární

Knižní publikace

Herrmannová, Eva – Čechová, Libuše: Úvahy o opeře. Výbor ze statí B. A. Pokrovského (Praha 1989);
Herrmannová, Eva (ed.): Operní slovník (Praha 2004).
 
Ostatní
Soupis české hudebně dramatické tvorby (Praha 1959);
K dramaturgii naší poválečné opery (In: Divadlo, květen 1965, s. 22–28);
K pedagogické činnosti Ferdinanda Pujmana (In: Sborník AMU Živá hudba, Praha 1977, s. 59–87).

Literatura

Šormová, Eva – Blecha, Jaroslav: Kdo je kdo v české teatrologii (Praha 1997).
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 19.10.2005