Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bartoš, Josef 2)

Tisk


Charakteristika: Hudební kritik a estetik

Datum narození/zahájení aktivity:4.3.1887
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.10.1952
Text
DíloLiteratura

Bartoš, Josef, hudební kritik a estetik, narozen 4. 3. 1887, Vysoké Mýto, zemřel 27. 10. 1952, Praha.

 

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byl žákem Otakara Hostinského a Zdeněk Nejedlého (1905–09, PhDr.), na varhanické škole (1905–07) studoval u teoretika Karla Steckra, v Paříži na Sorbonně (1909–10) poslouchal u R. Rollanda, H. Bergsona a E. Denise.

Byl profesorem češtiny a francouzštiny na reálných gymnáziích v Praze, v Rakovníku a později opět v Praze.

Jako hudební teoretik a kritik se poprvé prosadil v roce 1911, kdy publikoval text o Ostrčilově Poupěti v Pokrokové revue. V roce 1921 založil Český časopis estetický (vycházel jen rok) a v roce 1927 se podílel (s K. Vorovkou a T. Trnkou) na založení Revue Filosofie (1927–29), přispíval též do Filosofie.

Byl významným spolupracovníkem Zdeňka Nejedlého, jednak v časopise Smetana a ve Společnosti Bedřicha Smetany, kde působil jako jednatel. Názorově se řadil ke svým českým a francouzským učitelům. Vzorem pro něj byl též neapolský estetik a filozof Benedetto Croce a francouzský malíř a grafik Eugẻne Carriére.

Vedle kritiky a estetiky zasáhl také do hudební výchovy, teorie regionalismu i do Tyršových a Fügnerových sokolských zásad. Je autorem monografických prací a odborných studií.


Dílo

Dílo literární

 

Monografie

Jak naslouchati hudbě (Praha1910);

Zdeněk Fibich (Praha 1914);

Miroslav Tyrš (Praha 1916);

Miroslav Tyrš. O zákonech komposice v umění výtvarném (Praha 1917);

Umění. Úvod do estetiky (Praha 1922);

Eugene Carriere. Spisy a vybrané listy (Praha 1923);

O proudech v soudobé hudbě (Praha 1924);

Ilusionismus. Skeptická nálada přítomnosti (Praha 1927).

 

Studie a stati

Umění a mravnost (Revue Filosofie 1922);

Přes Flauberta k Tolstému (Revue Filosofie 1923);

Hudební kritika v nehudební revui (Kritika 1924);

Problém zakázky v umění (Revue Filosofie 1925);

Umění a technika (Revue Filosofie 1926);

Úvodní slovo redakce (s K. Vorovkou, F. Pelikánem), Ilusionistické prvky v Adamu Stvořiteli, Giacombo Leopardi – estetik, Nietzsche a France, Nová psychologie v Německu, Nietzsche – Stendhal, Po stopách Schopenhauerova pesimismu ve Francii, F. X. Šaldova šedesátka, Filosofie (Filosofie 1927–28);

O problémech dnešní estetiky, O typu lidí timidních – Příspěvek k psychologii O. Březiny, Guiseppe Rensi, Karel Vorovka (Filosofie 1928–29).

 

Překlady

H. Bergson: Komika charakteru (Praha 1916);

B. Croce: Brevíř estetiky [s před. Benedetto Croce filosof] (Praha 1927).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Pečman, Rudolf: K významu estetika J. B. (in: Filozofie v dějinách a v současnosti, ed. H. Bretfeldová, Brno 1986).

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 1.3.2012