Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Habermann, František Václav

Tisk

(Franz Johann Xaver, Xaver Wenzel; Haabermann)

Charakteristika: skladatel a regenschori

Datum narození/zahájení aktivity:20.9.1706
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.4.1783
Text
DíloLiteratura

Habermann, František Václav (též Franz Johann Xaver), skladatel a regenschori, narozen 20. 9. 1706, Kynžvart, zemřel 8. 4. 1783, Cheb.

 

Vzdělání získal na jezuitském gymnáziu v západočeských Klatovech, kde se věnoval i hudbě, a dalším hudebním školením prošel patrně v Praze. Následně se vydal na studijní cestu do Itálie, Španělska a Francie, kde v roce 1731 vstoupil jako kapelník do služeb prince Louise Henriho de Condé z vedlejší větve vládnoucího rodu Bourbonnů. Po princově smrti 27. ledna 1740 se Habermannovo jméno objevuje na stejném postu na dvoře toskánských velkovévodů v italské Florencii. Někdy v průběhu první poloviny čtyřicátých let 18. století se vrátil zpět do Prahy, kde pro zdejší jezuity napsal operu k oslavám korunovace císařovny Marie Terezie českou královnou. Dílo, provedené 12. května 1743, je dnes ztraceno a není znám ani jeho titul. V Praze získal nejprve místo regenschoriho u theatinů v kostele Panny Marie ustavičné pomoci na Malé Straně a od roku 1750 působil v kostele Panny Marie pod řetězem u maltézských rytířů. V té době se stal také vyhledávaným učitelem. Roku 1773 opustil Prahu a nastoupil na post ředitele kůru děkanského kostela sv. Mikuláše v Chebu. V tomto městě také 8. dubna 1783 zemřel.

Z Habermannových duchovních děl se dochovala především sbírka šesti mší Philomela pia, vydaná tiskem v Kraslicích roku 1747. Jednotlivé mše jsou určeny českým zemským patronům sv. Václavovi, sv. Ludmile, sv. Vojtěchovi, sv. Janu Nepomuckému, sv. Prokopovi a sv. Ivanovi. Tento tisk napomohl významnému rozšíření Habermannovy hudby i mimo hranice českých zemí. Některé úseky z páté mše zmíněné sbírky přepracoval Georg Friedrich Händel ve svém oratoriu Jephtha a vKoncertu pro varhany, op. 7/3. Jedná se o díla v italském pozdně barokním koncertantním stylu, v nichž se střídá homofonní i kontrapunktická sazba. Z dalších duchovních děl, mezi nimiž bylo několik oratorií, školská hra či litanie, se dochovalo jen několik málo kompozic, nebo jejich autorství není jisté. Ztracena je také většina Habermannových instrumentálních děl. 


Dílo

Vokálně instrumentální skladby

Velikonoční oratoria (dochována jen tištěná libreta)

Haec mutatio dextrae excelsi ... id est Conversio peccatoris (1749).

Christi servatoris … de morte triumphantis archetypus (1753).

Deodatus à Gozzone (1754).

Coelestis Samaritanus Jesus Christus (1763).

S. Agostino (1764).

Opéra comique, titul neznámý (1743), ztraceno.

Artium clementinarum ... solemnia, alegorická školní hra (1754).

 

Duchovní skladby

12 mší (Praha, 1746), ztraceno.

Philomela pia, melos suum sexies repetens, 6 mší (Graslitz, 1747).

[5] Salmi della Compietá Concertanti (1741).

8 litanií.

6 litanií (Praha, 1747), ztraceno.

Pastorale colloguium Pro festis Natalitÿs.

Alma redemptoris mater.

2 Te Deum.

Salve Regina.

3 moteta.

 

Instrumentální skladby

Koncerty D dur a Es dur.

Symfonie, ztraceno.

Sonáty, ztraceno. 

Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

ČSHS.

LdM.

MGG2.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Kamper, Otakar: Hudební Praha v XVIII. věku (Praha 1935).

Pečman, Rudolf: Georg Friedrich Händel und die Komponisten der böhmischen Länder im 18. Jahrhundert (Georg Friedrich Händel, Halle 1985, s. 223-226).

Ostřanská, Kateřina: Philomela pia, sive missae sex F. V. Habermanna (bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014).

 

http://operaplus.cz/frantisek-vaclav-habermann-a-novodoba-premiera-mse-ke-sv-ludmile/

http://encyklopedie.cheb.cz/cz/osudy/frantisek-vaclav-habermann

 

Lukáš Vytlačil

Datum poslední změny: 16.12.2015