Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Berra, Marco

Tisk

(Pietro Marco Giulio Berra)

Charakteristika: Hudební nakladatel

Datum narození/zahájení aktivity:24.10.1784
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.5.1853
Text

Berra, Marco (vl. jm. Pietro Marco Giulio Berra), hudební nakladatel, narozen 24. 10. 1784, Camagna (Itálie), 18. 5. 1853, Praha.   
 
Hudební nakladatelství, obchod s hudebninami a uměleckými předměty.
Praha  Karlova ulice 454/1  /  Malý ryneček 4/1  /  Dům u modrého jelena Jilská 45, založeno 1811.
Jeden z prvních pražských hudebních nakladatelů, původem Ital. V ranném věku se vydal do světa, nejprve do Vídně, kde se uchytil u nakladatelské firmy svého krajana Artarii a zde se také vyučil základům svého budoucího řemesla. Oženil se zde s dcerou majitele firmy – obchodníka s uměleckými předměty Artariovy edice Františka Stöckla – Magdalenou a v roce 1808 přesídlil do Prahy. Zde se natrvalo usadil a v roce 1811 založil hudební nakladatelství a obchod s hudebninami a uměleckými předměty (obrazy, grafika, rytiny, mapy, globy, struny, hudební nástroje apod.). V témže roce se mu narodila jeho první dcera a poté ještě dalších osm dětí. Třetí v pořadí byla Emilie Johanna (1816) – pozdější Hoffmanna vdova.
Jeho obchodu se vedlo dobře, v roce 1825 si zakoupil vlastní dům – hotel Malá velryba. Hudební vydavatelská činnost Marca Berry byla velice rozsáhlá, obsahovala celkem téměř 1400 titulů na vysoké grafické i tiskařské  úrovni a převyšovala jeho současné pražské konkurenty. Neměl vlastní tiskárnu a svá vydání tiskl hlavně v Německu.
Hudební edice Marca Berry platí za první významné pražské hudební nakladatelství v moderním slova smyslu. Měl své obchodní partnery i v dalších evropských městech (C. A. Spina ve Vídni, B. Herrmann v Lipsku, G. Scheurmann v Londýně, M. Schlofs v Kolíně nad Rýnem, A. Böhm v Augsburku a další), pravidelně inzeroval své novinky v tisku (Inteligenz Prager Zeitung, Bohemia) a měl své nabídkové katalogy. Některá díla vydával společně s jinými nakladateli (Berra a Kuhé, Berra a Veit, Berra a Hoffmann). Hudební náplní edice byly původní skladby autorů českých, německých a rakouských, ale i známá díla světových skladatelů (Rossini, Bach, Donizetti, Auber, Weber, Bellini, Mozart a další). Z českých skladatelů jsou v této edici zastoupeni: Jan Václav Tomášek, Jan Bedřich Kittl, František Max Kníže, Josef Labický, František Matěj Hilmar, Jan Wáclav Kaliwoda, Antonín Emil Tittl, František Škroup, Jan August Vitásek, Robert Führer, J. Skuherský, Jan Pavel Martinovský, Johann Joseph Rössler a další.  
V roce 1855 zde vyšly jedny z prvních opusů mladého Bedřicha Smetany (Tři salonní polky, op. 7 a Tři poetické polky, op. 8) jako svá plotnová (ediční ) čísla 1323 a 1324.
Vydával hojně dobové taneční skladby - kvapíky (Prager lieblings Gallop), polky (účastnil se aktivně nástupu tohoto tance a popularizoval např. Hilmarovy polky), sbory, instruktivní varhanní sbírku Museum für Orgelspiel, zpěvy, klavíry, partitury a orchestrální materiály tištěné jako autografy v korektních ručních rozpisech, učebnice, hudebně teoretická díla a další. S Janem Hofmannem vydal šestý svazek sbírky českých zpěvů Věnec.      
Zemřel v roce 1853, ve své závěti opomenul svého zetě Jana Hoffmanna a odkázal edici svému oblíbenému učni Robertu Veitovi, kterého již před smrtí pověřoval vedením podniku. Ten si otevřel svůj vlastní závod U Beethovena (na dnešní Národní třídě). Ostatní dědicové ještě asi dva roky vedli edici pod původním firemním štítem a pak prodali náklad firmě Christoph a Kuhé. Jméno Marca Berry tak definitivně zmizelo ze scény.
Kompletní  katalog nakladatelství sestavila Dr. I. Janáčková. Autograf je uložen v Národní knihovně ČR v Praze.
 
Aleš. J. Sigmund


Datum poslední změny: 30.3.2005