Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Snížková, Jitka

Tisk

(Snížková-Škrhová; Škrhová)

Charakteristika: Muzikoložka, skladatelka, středoškolská pedagožka, klavíristka a cembalistka

Datum narození/zahájení aktivity:14.9.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.5.1989
Text
DíloLiteratura

Snížková, Jitka (prov. Škrhová), muzikoložka, skladatelka, středoškolská pedagožka, klavíristka a cembalistka, narozena 14. 9. 1924, Praha, zemřela 11. 5. 1989, tamtéž.

 

V letech 1935–43 studovala na Drtinově reformním reálném gymnáziu, za války byla rok totálně nasazena v továrně na výrobu kondenzátorů Roederstein v Berlíně, po válce nastoupila na hudební vědu a estetiku na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1945–48), kde chodila na přednášky k Janu Blahoslavu Čapkovi, Janu Mukařovskému a Josefu Hutterovi. Z personálních důvodů (změny v učitelském sboru fakulty) školu nedokončila.

Od mládí se učila hrát na klavír, nejprve u Vlastimila Blažka, později se vzdělávala na konzervatoři u Albína Šímy a Oldřicha Kredby, na Mistrovské škole u Josefa Hermana a soukromě také u Karla Hoffmeistera. V hudební teorii se vzdělávala u Františka Spilky, později na Mistrovské škole u Aloise Háby (1946–48).

Po absolutoriu na Mistrovské škole se živila jako korepetitorka v Československém státním souboru písní a tanců, pořádala koncerty v severočeském pohraničí. Od roku 1962 učila na pražské konzervatoři obligátní klavír, nauku o hudebních nástrojích a hudební formy. Brzy se prosadila také organizačně – v roce 1958 se stala jednatelkou výboru Mozartovy obce v Praze, od roku 1981 byla jeho předsedkyní. Kromě toho byla také členkou Společnosti Boženy Němcové a Svazu československých skladatelů.

Skladatelsky se poprvé představila v roce 1943, kdy na koncertě ve Smetanově muzeu uvedla veřejně své první skladby (Písně, Klavírní cyklus). Celek jejího díla čítá přes 260 kompozic. K nejhranějším dílům patří Středověké reminiscence pro varhany či cyklus pro klavír na čtyři ruce Start.

Badatelsky se Snížková věnovala nejvíce hudbě renesanční, připravila několik edic a publikovala na toto téma několik desítek studií. Uplatnila se i na rovině popularizační, ať už při koncertech na Bertramce, nebo v článcích v Lidové demokracii.


Dílo

I. Dílo hudební (výběr)

 

Vokální tvorba

Kantáta Albertu Einsteinovi (1975);

Oratorium Vita Caroli (1977);

Malá kantáta o Boženě Němcové (1976);

Oratorium Damaskedion (1979);

Třebechovický betlém (1981).

 

Komorní skladby

Sonata al fresca pro violu a klavír (1963);

Smyčcový kvartet (1966–67);

Interludia pro flétnu, klarinet a harfu (1969);

Středověké reminiscence pro varhany (1970);

Pastviny pro hoboj a klavír (1974).

 

Písně

Partyzánské písně (Praha, A. J. Boháč 1946);

Písně z Gitandžálí (1971);

Ariadna (1972);

Přemyslovna (1973);

Atomový reaktor (1978).

II. Dílo literární

 

Studie a stati (výběr)

Česká vánoční píseň „Stala se jest věc divná“ (in: Zprávy z Bertramky. Jubilejní výtisk ke 40. výročí založení Mozartovy obce 15. 5. 1927–25. 5. 1967, Praha, Mozartova obec v ČSSR 1967, s. 62–68).

 

Hesla ve slovnících a encyklopediích

ČSHS (hesla Václav Miřínský ad.).

 

Články, sloupky (výběr)

Varhanní improvizace (Lidová demokracie 43, 28. 8. 1987, č. 201, s. [1]).

 

Edice (výběr)

Česká polyfonní tvorba. Výběr vícehlasých děl českého původu z XVI. a XVII. století (Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1958);

Carmina carissima. Cantica selecta bohemica saeculi 16. Coro a cappella (Praha, Supraphon 1984; MAB, sv. 11).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Graciana Černušáka).

MEH.

ČSS.

Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Příběh nevšedních životů. [sv.] 1–3 (Praha, Perseus 2006–10; heslo Martina Rudovského).

 

II. Medailony, vzpomínky, rozhovory (výběr)

Kytička hudební skladatelce (Lidová demokracie, 14. 9. 1984).

Konfese Jitky Snížkové (Opus musicum, 1984, č. 10).

Rozhovor (Učitelské noviny, 3. 3. 1985).

 

III. Práce tiskem nevydané

Veverka, Ivan: Medailon profesorky Jitky Snížkové k jejímu významnému životnímu jubileu (Diplomová práce, Konzervatoř Praha, 1985).

Vacková, Eva: Z tvorby Jitky Snížkové pro mladé houslisty (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce, 2003).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 25.2.2012