Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šafařík, Jiří

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, pedagog, sbormistr a hudební historik

Datum narození/zahájení aktivity:25.4.1934
Text
DíloLiteratura

Šafařík, Jiří, muzikolog, pedagog, sbormistr a hudební historik, narozen 25. 4. 1934, Hořice v Podkrkonoší.

 

Studoval reálné gymnázium v Hořicích. Po maturitě (1952) studoval na brněnské univerzitě hudební vědu (1955–60). Roku 1960 zde absolvoval s diplomovou prací na téma K otázce vokálního a nástrojového stylu B. M. Černohorského. V témže roce nastoupil na místo vedoucího hudebního archívu arcibiskupského zámku v Kroměříži. Současně vedl Divadlo hudby a slova. Od roku 1965 vyučuje na kroměřížské konzervatoři dějiny hudby a historicko-estetický seminář. Roku 1968 byl promován doktorem filozofie. V roce 1961 založil v Kroměříži smíšený sbor s názvem Komorní polyfonní sdružení, který byl roku 1965 přejmenován na Moravské madrigalisty. Jako sbormistr působil do roku 1991, kdy jej vystřídali František Lavička a Radek Dočekal. K výročí sboru sestavil Sborník k dvacetiletému výročí Moravských madrigalistů (Kroměříž 1981). Napsal několik odborných článků a statí zejména z oblasti renesanční a barokní hudby, např. do Věstníku muzea v Kroměříži nebo časopisu Opus musicum. V rámci své pedagogické činnosti vydal Dějiny hudby (Praha 1992). Roku 1994 vyšla monografie Rudolf Firkušný (Brno 1994), vydaná u příležitosti ocenění tohoto významného českého klavíristy. Z rozsáhlejších prací vynikají zejména třídílné Dějiny hudby I, II, III (Praha 2002, Věrovany 2006). Za své zásluhy získal řadu ocenění. Roku 2011 mu byla za jeho dlouholetou pedagogickou činnost udělena ministerstvem školství medaile 1. Stupně.


Dílo

Dílo literární

 

Dějiny hudby (Praha 1992);

Rudolf Firkušný (Brno 1994);

Dějiny hudby I, II, III (Praha 2002, Věrovany 2006).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Navrátilová, Jana: Úpadek vážné muziky je nápadný, říká historik, pedagog a sbormistr Jiří Šafařík (Hit 1, 2002, č. 33, s. 12).

Mlčochová, Lenka: Hudební život Kroměříže (Brno 2011, bakalářská práce).

 

Jitka Bařinková

Datum poslední změny: 16.1.2012