Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Tichý, František Rut

Tisk

(Broman, Zdeněk)

Charakteristika: Spisovatel, filolog, slavista a literární historik

Datum narození/zahájení aktivity:21.5.1886
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.4.1968
Text
DíloLiteratura

Tichý, František Rut (vl. jm. Broman, Zdeněk), spisovatel, filolog, slavista a literární historik, narozen 21. 5. 1886, Chýňava (u Berouna), zemřel 4. 4. 1968.

 

Zabýval se slovanským jazykem a literaturou. Překládal z francouzštiny, ukrajinštiny a bulharštiny. Je autorem řady básnických sbírek, novel, monografií a vědeckých textů. Přeložil texty a studie o hymnologii, zabýval se též sborovou tvorbou a českou a slovenskou duchovní lyrikou. Vydával a upravoval k vydání texty např. Komenský Labyrint světa a ráj srdce, Jana Amosa Komenského Písně některé nábožné ad..


Dílo

Josef Dobrovský a Podkarpatská Rus (spolu s J. Horákem, M. Uherkem, M. Weingartem). Slovanský seminář Univerzity Karlovy, Praha 1929.

Hodslavský kancionál (Naše Valašsko, 1, 1929–30, 62–67).

Rajhradský rukopis traktátu o písni „Hospodine, pomiluj ny“ od Jana z Holešova (ČMF 21, 1935, 260–263).

Spisovný jazyk juhoslovanských Rusínov (Náš život 3, 1935, 133–37).

Vývoj současného spisovného jazyka na Podkarpatské Rusi (Orbis, Praha 1938).

Z legend svatoivanských (Grafická škola v Praze, Praha 1945).

V. Flajšhans osmdesátiletý. In: V. Šmilauer: Osmdesátiny prof. V. Flajšhanse (Svobodné noviny, 1946, 2. 7.).

Slovensko – český, česko – slovenský slovník rozdílných výrazů (spolu s J. Nečasem, M. Kopeckým, J. Kohútem, O. Uhliarem). SPN, Praha, 1964.

Literatura

ČSHS.

Všeobecná encyklopedie. Diderot, Praha 1999.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 23.9.2015