Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rychlý, Arnošt

Tisk


Charakteristika: hudební pedagog, skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:9.5.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.4.1987
Text
DíloLiteratura

Rychlý, Arnošt, hudební pedagog a skladatel, narozen 9. 5. 1901, Opava, zemřel 24. 4. 1987, tamtéž.

 

Po maturitě na učitelském ústavu v Opavě a soukromých hudebních studiích v Praze se zdokonalil v sólovém zpěvu v Římě a ve Vídni. Od roku 1921 působil jako učitel rok ve Zlatých Horách, následně do roku 1932 na Hlučínsku v Petřkovicích, Ludgeřovicích, Bohučovicích a Velkých Hošticích. Pak se trvale vrátil do rodné Opavy. Zde založil dětský sbor Zpěváčci bílé Opavy a jako zpěvák působil v Pěveckém sdružení slezských učitelů, které v době 1935–38 řídil Jan Šoupal. V letech 1938–45 vyučoval i na ostravských středních školách hudební výchově; po válce založil a řídil školní sbory a žákovský orchestr v Opavě (1945–58) a zároveň tyto své aktivity uplatnil i v Krnově na Pedagogické škole (1953–64). Upravoval slezské lidové písně, skládal též scénickou hudbu k pohádkám (známou se stala např. hudba k Medové pohádce Jeronýma Horáka). Na orientaci jeho skladatelské práce významně působily jeho kontakty se spisovateli a básníky (Vilém Závada, Fran Směja, Emilie Grulichová, Jan Rohel), nejvíc ho však ovlivnilo přátelství s Petrem Bezručem, na jehož texty zkomponoval převážnou většinu svých skladeb (Bezručovy verše inspirovaly na padesát Rychlého skladeb, např. 27 melodramů, 10 písní, 12 sborů, 4 kantáty, 3 smyčcové kvartety).

Po roce 1949 působil také jako expert Národní kulturní komise pro staré hudební nástroje. Napsal příručky Tabulkový přehled stupnic intervalů podle začátků lidových písní (Opava 1956) a Nácvik státní hymny podle jednotlivých její částí. Vedle práce pedagogické a skladatelské působil také jako korepetitor v opavském divadle.


Dílo

Komorní

Za Petrem Bezručem, smyčcový kvartet.

Vzpomínka na Petra Bezruče, smyčcový kvartet.

Bezručova stezka, smyčcový kvartet.

 

Vokální

Písně

Kyjov, píseň s doprovodem klavíru na slova Petra Bezruče.

Kalina, píseň pro ženský hlas na slova Petra Bezruče s doprovodem klavíru.

Kdo na moje místo, píseň pro mužský hlas s doprovodem klavíru na slova Petra Bezruče.

Koniklec, píseň s doprovodem klavíru na slova Petra Bezruče.

Starček, píseň pro ženský hlas s doprovodem klavíru na slova Petra Bezruče.

Motýl, píseň pro střední hlas s doprovodem klavíru na slova Petra Bezruče.

Motýl, píseň pro vyšší hlas s doprovodem klavíru na slova Petra Bezruče.

Souputnice, píseň pro bas s doprovodem klavíru na slova Petra Bezruče.

Děvucha z Šumbarku, pro vyšší hlas s doprovodem klavíru na slova Petra Bezruče.

Červený květ, píseň s doprovodem klavíru na slova Petra Bezruče.

Plumlov, píseň s doprovodem klavíru na slova Petra Bezruče.

Ženské a dětské sbory

Motýl, ženský sbor na slova Petra Bezruče.

Slezské lesy, ženský sbor na slova Petra Bezruče.

Motýl, dětský sbor na slova Petra Bezruče.

Vojanská košulka, sbírka dětských sborů na slova Petra Bezruče.

Souputnice, ženský sbor na slova Petra Bezruče.

Kaštany, dětský sbor na slova Petra Bezruče.

Kalina, dětský sbor na slova Petra Bezruče.

Pyšný ještěr, dětský sbor na slova Petra Bezruče.

Plumlov, dětský sbor na slova Petra Bezruče.

Kalina, ženský sbor na slova Petra Bezruče.

Červený květ, dětský sbor na slova Petra Bezruče.

Ondráš, dětský sbor na slova Petra Bezruče.

Slezské lesy, dětský sbor na slova Petra Bezruče.

Mužské sbory

Kaštany, mužský sbor na slova Petra Bezruče.

Motýl, mužský sbor na slova Petra Bezruče.

Souputnice, mužský sbor na slova Petra Bezruče.

Zem pod horami, mužský sbor na slova Petra Bezruče.

Jedna melodie, mužský sbor na slova Petra Bezruče.

Kalina, mužský sbor na slova Petra Bezruče.

Červený květ, mužský sbor na slova Petra Bezruče.

Smíšené sbory

Žermanice, smíšený sbor na slova Petra Bezruče pro baryton solo a klavír.

Motýl, smíšený sbor na slova Petra Bezruče.

Opava, smíšený sbor na slova Petra Bezruče.

Žermanice, smíšený sbor na slova Petra Bezruče pro soprán a baryton solo s klavírem.

Jedna melodie, smíšený sbor na slova Petra Bezruče.

Kaštany, smíšený sbor na slova Petra Bezruče.

Kalina, smíšený sbor na slova Petra Bezruče.

Pyšný ještěr, smíšený sbor na slova Petra Bezruče.

Vojanská košulka, smíšený sbor na slova Petra Bezruče.

Děvucha z Šumbarku, smíšený sbor na slova Petra Bezruče;

Kantáty

Stužkonoska modrá, kantáta na slova P. Bezruče pro sólový baryton, smíšený sbor, recitaci s orchestrem nebo s klavírem.

Jen jedenkrát, kantáta na slova P. Bezruče pro sólový baryton, smíšený sbor, recitaci s orchestrem nebo s klavírem.

Dědina nd Ostravicí, kantáta na slova P. Bezruče pro sólový baryton, smíšený sbor a klavír;

Melodramy

Hradec-Podolí, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Úspěch, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Koniklec, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Petřvald, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Plumlov, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Červený květ, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Setkání, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Mohelnice, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Valčice, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Žermanice, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Labutinka, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Slezské lesy, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Hasič, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Nápis na hrob bojovníkův, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Kyjov, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Opava, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Ty a já, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Osud, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Dombrová, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Ostrava, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Druhý břeh, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Zem pod horami, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Vrbice, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Hlučín, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Dědina nad Ostravicí, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Maškarní ples, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

Höderling nad Neckarem, melodram na slova P. Bezruče pro recitaci a klavír.

 

Ostatní

Hudba k divadelním inscenacím a masové písně.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Slovník českých sbormistrů 2 (ed. Stárek Zdeněk) (Praha 1982).

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 12 (Ostrava 1999).

Kulturněhistorická encyklopedie severní Moravy a Slezska (Ostrava 2005).

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2013).

 

II. Ostatní

Monografie

Boženek, Karel: Arnošt Rychlý a jeho bezručovské inspirace (Opava 2008 v letech 2010–2014 bylo vydáno v pěti jazykových mutacích – německy, anglicky, francouzsky, španělsky a japonsky).

Stati, studie a články v časopisech a sbornících a pasáže v monografiích

Stolařík, Ivo – Štědroň, Bohumír: K dějinám hudby v Ostravském kraji (Slezský sborník 53, 1955, s. 227).

Zenkl, Luděk: Arnošt Rychlý – výrazný typ slezského hudebníka (ín: Opus musicum 3, 1971, č. 5–6, s. 185).

Boženek, Karel: K sedmdesátinám prof. Arnošta Rychlého (in: Časopis Slezského muzea B-20, 1971, s. 71–72).

-ur- (= Malura, Miroslav): 70 Arnošt Rychlý (hudební skladatel a pedagog) (in: Ostravský kulturní zpravodaj 14).  

-im- (= Měrka, Ivan): Arnošt Rychlý 75 (Hudební skladatel – rodák z Opavy) (in: Ostravský kulturní měsíčník 1, 1976, č. 5, s. 76–77).

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed. Gregor, Vladimír – Steinmetz, Karel) (Ostrava 1984, s. 123).

Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987, s. 67).

Malura, Miroslav: Arnošt Rychlý a hudební život na Opavsku (in: Dějiny hudební výchovy – osobnosti, instituce, koncepce, Ostrava 1996, s. 111–116).

 

Karel Boženek

Datum poslední změny: 8.3.2016