Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Procházka, Jan 4)

Tisk


Charakteristika: Houslista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:29.11.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.11.1942
Text
Literatura

Procházka, Jan 4), houslista a peda­gog, narozen 29. 11. 1883, Domažlice, zemřel 25 11. 1942, tamtéž.
 
Bratr houslisty Karla Procházky, vyučený fotograf, ale od dětství studoval soukromě hru na housle. Člen České filharmonie, filharmonie orches­trů ve Varšavě a Helsingforsu (Helsinky) a orchestru Vinohradského divadla. Nakonec pedagog ve svém rodišti
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Věstník pěvecký a hudební 46, 1942, 162.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006