Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Beránek, Vratislav

Tisk


Charakteristika: Pedagog a publicista

Datum narození/zahájení aktivity:30.1.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.1.2012
Text
DíloLiteratura

Beránek, Vratislav, pedagog a publicista, narozen 30. 1. 1926, Kladno, zemřel 10. 1. 2012, tamtéž.
 
Po absolutoriu reformního reálného gymnázia v Praze (1937–45) vystudoval obor hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u Josefa Plavce (1945–49). Současně soukromě studoval hru na klavír u Niny Štechové a vykonal státní zkoušky učitelské způsobilosti (1950). U Jaroslava Řídkého soukromě studoval skladebné discipliny (1942–46).
Působil jako učitel a ředitel hudebních škol v Čelákovicích (1950–57) a v Horních Počernicích (1957–61). Od 1961 až do odchodu do důchodu (1988) pracoval v hudebním vysílání pro děti a mládež v Československém (od 1993 Českém) rozhlase. Od 1988 byl tamtéž zaměstnán v částečném  pracovním úvazku, externě spolupracuje s uvedenou redakcí dosud (2005).
Beránek se v rozhlasových pořadech věnoval  převážně dramaturgii a tvorbě hudebních pořadů pro základní školy (mimo jiné s užitím principu metody Carla Orffa Schulwerk). Byl spoluzakladatelem Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga (1965) a soutěže orchestrů Concerto Bohemia (1992); od 1995 vedl ekologické sdružení při ČHS, které se zabývá problematikou hudebního hluku. O tomto tématu přednášel (příspěvky 1997 na UP v Olomouci, 1998 na PF UK v Praze, v ČRo a ČT) a publikoval texty ve sbornících). V letech 1964 a 1968 vystoupil na konferencích ISME (International Society for Music Education) v Budapešti a v Dijonu. Příležitostně též komponoval instruktivní skladby. Je členem redakční rady časopisu Hudební výchova a členem ČHS. Zpracoval mimo jiné scénáře koncertů pro děti pro Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (1982–92). Rediguje regionální časopis Hanspaulka, který 1998 založil – dosud (2005).


Dílo

Knihy
Hudební čítanka pro mládež (SNKLHU 1960, SHV 1965);
Malá hudební abeceda (Supraphon 1968);
Deset otazníků (Supraphon 1969);
Mladí muzikanti III. (spoluautor učebnice pro Lidové školy umění, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1982);
Malý slabikář Supraphonu (Supraphon 1979);
Illustrierte Geschichte der Musik (Aventinum, Praha 1994);
The Illustrated History of Music (Aventinum, Praha 1994).
 
Články, stati, menší příspěvky 
O Janu Zachovi. Osobnost, soupis díla (Čelákovice, 1957, rkp.);
Hudební výchova ve školském rozhlase. Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karlovy k 60. narozeninám Josefa Plavce, s. 79–90. (UK, Praha 1966);
Podskalská filharmonie (s Jiřím Berkovcem), scénář představení Divadla hudby (1987);
Dvacet let Jihočeského festivalu Concertino Praga (Rozhlasová práce 12, 1988, č. 3,  s. 118);
Mozartomanie (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 5, s. 232);
Malá hudební. Historie hudebního vysílání pro děti a mládež v Československém, resp. Českém rozhlase (Rozhlasová práce, roč. 1993, č. 2, s. 15–38);
Slyšíme. Posloucháme? Úvod k aktivnímu poslechu hudby a zvuku (Hudební výchova 13, 2005, č. 1–3).
 
Rozhlasové pořady (výběr) 
Hádejte desetkrát, soutěž (1967–1971);
Rok české hudby (1974);
Ze Smetanovy síně(1978);
Dvanáct dortů (dvanáctidílný seriál, 1979);
Rok českého divadla (1983);
Znějící domy. Pražský hudební místopis (1984);
Měsíce s hudbou (1985);
Čtyřicet let Akademie múzických umění (1986);
Obrázky z dějin české a slovenské hudby (1987–1988). Kapitola Česká hudba roku 1945 (s Hanou Jemelíkovou).

Literatura

Běhal, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu (Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, Praha 1993).
 
Petar Zapletal

Datum poslední změny: 31.1.2012