Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Schmidt, František 3)

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:28.5.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.2.1937
Text
Archiválie

Schmidt, František Leo, vojenský kapelník, narozen 28. 5. 1880, Brlozec (Děčín), zemřel 19. 2. 1937, Staré Město (Děčín).

 

Po absolutoriu obecné a měšťanské školy vstoupil v roce 1895 dobrovolně k hudbě pěšího pluku 33 v Aradu (Rumunsko). Po sedmi letech byl přeložen k pěšímu pluku 23, s ním pobýval v Budapešti a roku 1905 v Terezíně. V roce 1910 se stal kapelníkem u pěšího pluku 40 v polském Rzeszówě. U něj sloužil až do konce první světové války. Poté si podal přihlášku do československé armády jako kapelník, byl přijat, ale nezařazen, a jeho přijetí bylo následně zrušeno. O jeho dalším působení není nic známo.


Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).

Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 4/33 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 8.7.2009