Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Průša, Antonín

Tisk


Charakteristika: Pedagog a hudební kritik

Datum narození/zahájení aktivity:16.4.1877
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.12.1904
Text
Literatura

Průša, Antonín, pedagog, hudební kritik, narozen 16. 4. 1877, Velké Pavlovice (u Břeclavy), zemřel 7. 12. 1904, Brno.

V Brně vystudoval učitelský ústav (1892–96), poté působil na českých školách, kde uplatňoval progresivní výchovné a vyučovací metody. Na učitelském ústavu byl žákem Leoše Janáčka, u nějž pokračoval na varhanické škole v letech 1900–03. Patřil k Janáčkovým horlivým stoupencům, zastával jeho názory o moravské lidové písni (v Moravské revui 1, 1899, s. 62–63), psal a přednášel o opeře Její pastorkyňa (článek Hudební drama na nových základech uveřejnil v časopisu Neděle 1, 1904, s. 29–30). Publikoval (pod šifrou A. P.) referáty o brněnském hudebním životě v Moravské revui (1, 1889), ve Vatře (1, 1903–04), příležitostně v Lidových novinách. V rkp. zůstaly klavírní skladby.


Literatura

ČSHS (zde odkaz na novinové nekrology).

Ivan Poledňák

Text

Datum poslední změny: 3.7.2008