Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bůžek, Jan

Tisk


Charakteristika: Skladatel, pedagog a hudební historik

Datum narození/zahájení aktivity:16.2.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.12.2005
Text
DíloLiteratura

Bůžek, Jan, skladatel, pedagog a hudební historik, narozen 16. 2. 1927, Kutná Hora, zemřel 3. 12. 2005, Teplice.

                 

Absolvoval Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1972 získal titul PhDr, současně studoval soukromě skladbu u Jaroslava Řídkého a Karla Háby a následně pokračoval ve studiu na pražské HAMU u Emila Hlobila (abs. 1967). Po absolutoriu krátce vyučoval na teplické pedagogické škole a poté působil jako odborný asistent na katedře hudební výchovy v Ústí nad Labem a zároveň přednášel dějiny hudby a hudební teorii na konzervatoři v Teplicích, kde také řadu let působil jako zástupce ředitele. Některé skladby byly nahrány Československým rozhlasem a též odměněny řadou mezinárodních cen. Byl čestným členem Společnosti Leoše Janáčka v Curychu. V roce 1965 mu byla udělena Cena města Teplic za kompoziční činnost. Ve své tvorbě navázal na tradici našich i světových klasiků, snažil se o srozumitelný hudební jazyk s neoromantickým zaměřením. Jeho instrumentální tvorba je zastoupena od komorních skladeb pro sólové nástroje až po rozsáhlá symfonická díla.


Dílo

 

I. Dílo hudební

 

Dětské sbory

Co je to? (na text básnířky Vlasty Kovaříkové 1966).

Alenčiny písničky (cyklus dvojhlasů s klavírem na texty Vlasty Kovaříkové1967).

Pavouk 1971.

Mniši a myši (J. Havel,1971).

Pro pět ran (text Vladimír Šefl, 1982).

Koťata (1983, cyklus šesti písní, text H. Průchová).

Zvířetníček (deset písní s klavírem, 1986, text Heda Průchová).

15 sborečků (na slova J. V. Sládka, tříhlasé písně s flétnou, 1999).

Ptačí říkadla (11 jednohlasých říkadel, 2003).

 

Ženské sbory

Milostné dvojzpěvy (1960, texty lidové poezie, s klavírem).

Madrigaly cyklus 5 madrigalů a capella (na slova čínské poezie, text B. Mathesius, l978).

Slovanská balada pro čtyřhlas a capella (text M. Pujmanová, 1997).

Tři sbory na orientální text B. Mathesius, 1998.

Obrázky ze Staré Číny (15 skladeb a capella, text B. Mathesius, 2001).

 

Mužské sbory

Sonáta č.1 (pro housle a klavír 1964).

Variace pro klavír (1964).

Září Karel Toman, básnická sbírka Měsíce (1968).

Kdo na moje místo (P. Bezruč, 1969).

Bernard Žár (P. Bezruč, 1969).

Sonáta pro trubku a klavír (1985).

Mirogoj (J. Wolker, 1988).

Hudba pro šest – pro klavír, housle, 2 flétny, klarinet a kytaru (l988).

Trifolium – 2 klarinety a fagot, dodekafonie (1990).

Bagately pro flétnu a klavír – 6 bagatel (1991)

Sonatina č. 1 pro klavír C Dur (1996).

 

Scénická hudba

Anna Karenina – k 11 obrazům pro Malé Divadlo v Ústí nad Labem (1961).

 

Orchestrální skladby

Symfonieta (1963)

Suita (1966).

Symfonie č. 1 (1967).

Hudba pro smyčce – dodekafonie (1969).

Terezínský zpěv (1972).

Zámecká suita – 6 vět, natočeno Čs. Rozhlasem (1973).

Concertino pro housle (1975).

Partita in C (pro smyčcový orchestr, čtyři věty, 1977).

Symfonie č. 2 (pro smyčce, klavír a tympány, 1982).

Koncertantní symfonieta (pro dvě housle, smyčcový orchestr a tympány, 1986).

Suita pro symfonický orchestr (1996).

Komorní symfonieta c-moll (pro smyčce, 2000).

 

Vokálně instrumentální skladby

In Memoriam Duchcov (kantáta pro sbor a smyčcový orchestr, 1972).

Balada o Janíčkovi (kantáta pro sóla, sbor a orchestr, 1958).

Requiem (pro sóla, sbor a orchestr, na latinský text, 1971, korigováno 1978).

Legenda o sv. Vojtěchovi (kantáta pro basbaryton, soprán, recitátora, smíšený sbor
a orchestr, 1996, text Marie Dolistová).

 

Literatura

http://adagoi.sweb.cz/seznam.html

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 16.1.2015