Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Janoch, Heinrich

Tisk


Charakteristika: Klavírista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:3.1.1858
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.12.1929
Text
Literatura

Janoch, Heinrich, klavírista a pedagog, narozen 3. 1. 1858, Holešov, zemřel 18. 12. 1929, Brno.

Už jako chlapec projevoval výjimečné hudební nadání, zejména při improvizování na zvolená témata. Jako jedenáctiletý vstoupil na vídeňskou konzervatoř, hře na klavír se zde učil u Wilhelma Schennera a Josefa Dachse, kompozici, harmonii a kontrapunkt studoval u Franze Krenna. Jako sedmnáctiletý vystoupil poprvé úspěšně veřejně v rámci dobročinného koncertu ve společnosti houslového virtuóze a koncertního mistra vídeňské dvorní opery Arnolda Rosé. Roku 1879 byl povolán do vídeňské dvorní opery a působil zde úspěšně sedm let jako klavírní virtuóz a pedagog, koncertoval ale i mimo Vídeň, např. v Brně, Olomouci, Opavě, Krakově. Podnikl koncertní turné s prvním rakouským dámským kvartetem, doprovázel mnohé operní pěvce, např. Marii Wildtovou, hrál s houslisty Arnoldem Rosé, Bernhardem Dessau či Františkem Ondříčkem, s violoncellistou Hanušem Wihanem a dalšími. V Brně Janoch poprvé koncertně vystoupil 8. 12. 1884, a to s velkým úspěchem. V roce 1886 přesídlil natrvalo do Brna, kde působil jako učitel klavírní hry a klavírní virtuóz. V letech 1885−1901 často spoluúčinkoval na komorních koncertech kvarteta Koretz v rámci německého spolku Brünner Kammermusikverein a na koncertních podnicích kvarteta Dessau. Byl předním členem německého hudebního spolku Brünner Musikverein. V Brně si otevřel vysoce ceněnou hudební školu, pravidelné koncerty Janochových žáků se staly organickou součástí brněnského koncertního života. Jeho žákem byl vynikající polský pianista Zbigniew Drzewiecki, mezi jeho žačky patřila Grete Forner a další. Heinrich Janoch byl ceněn zejména jako pedagog, komorní hráč a improvizátor, ale věnoval se rovněž kompozici. Skládal zejména písně a kusy pro klavír, které na svých koncertech sám interpretoval, ale je také například autorem dvou symfonických básní pro orchestr.


Literatura

ČSHS (Gracian Černušák)

Mährens Männer der Gegenwart. Biographisches Lexikon. Band V (ed. Hermann Heller, Brünn 1892).

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 11.1.2012