Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Srb, Josef

Tisk

(Debrnov, Josef; Srb-Debrnov, Josef)

Charakteristika: autor textů o hudbě a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:18.9.1836
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.9.1904
Text
DíloLiteratura

Srb, Josef (pseudonym Debrnov; Srb-Debrnov), autor textů o hudbě a organizátor, narozen 18. 9. 1836, Debrno (u Kralup nad Vltavou), zemřel 1. 9. 1904, Praha.

 

Základní vzdělání získal v Minicích a následně pak v Praze, kde studoval v letech 1850–58 na Malostranském gymnáziu, potom na Karlově univerzitě dějepis a slovanskou filologii (1858–63). Altista v chrámu sv. Štěpána pod vedením Zikmunda Michala Kolešovského, a v Týnském chrámu pod Albínem Maškem, později zpíval v Žofínské Akademii, stal se členem Cecilské jednoty, na univerzitě měl vlastní kvarteto, později okteto.  Od 1863–1879 působil nejprve jako asistent na Akademickém gymnáziu (1863–66), později lektor a úředník (1875–79). V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století se v jeho bytě provozovaly původní české novinky, sám se aktivně zapojoval jako violoncellista. Měl blízké vztahy s předními českými hudebníky, např.Karlem Bendlem, Ludvíkem Lukesem, Ferdinandem Hellerem, Jindřichem Pechem a Antonínem Dvořákem, později také se Zdeňkem Fibichem a Josefem Kličkou. Osobní přítel a důvěrník Bedřicha Smetany v posledních pěti letech jeho života, podněcovatel řady jeho sborových skladeb autor důležitých textů (Věno, Modlitba, Hesla, Naše píseň). Překládal libreta českých oper a vokálních děl do němčiny, čímž přispěl k pronikání české dramatické a vokální tvorby do zahraničí. Smetanovi přeložil Prodanou nevěstu, Dvě vdovy, Hubičku a Tajemství, Dvořákovi Vandu, několik písňových cyklů a Moravské dvojzpěvy, Karlu Bendlovi operu Lejla. Působil ve sboru pražského Hlaholu (II. basista), byl jejím dlouholetým funkcionářem a jednatelem (1864–65), poté čestným členem (1876–91).

 

Srb byl autorem přehledového hesla o dějinách české hudby pro Ottův slovník naučný (6, 1893) a přispíval do německých encyklopedií. Slovníkový charakter prostupuje celým textem i v jeho teoretické práci  Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891), kde vychází z  vlastního pramenného materiálu shromažďovaného pro jeho chystaný slovník českých hudebníků (Slovník hudebních umělců slovanských). Srbovy dějiny jsou sledem často nahodile vybraných životopisů skladatelů, chybí jim koncepční uspořádání a vývojový pohled. Zajímavou monografii o hudebních nástrojích přináší v práci  Instrumentace, stručný návod k  poznání nástrojů s dodatkem o hudbě komorní (Praha, 1883).


Dílo

Dílo literární (výběr)

 

Knižní práce

Dějiny konservatoře pražské (Praha 1878).

Instrumentace, stručný návod ku poznání nástrojů s dodatkem o hudbě komorní (Praha 1883).

Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).

Z deníků Bedřicha Smetany (Praha 1902, původně publikováno v časopise Dalibor, ročník 23, 1901).

Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis, České muzeum hudby).

 

Časopisecké články a studie

Friedrich Smetana (Allgemeine deutsche Musikzeitung, 6, 1879, č. 16).

Umění a škola (Dalibor, 1, 1879, s. 59–60, 67–8, 123–5).

Smetanovo smyčcové kvarteto Z mého života (Dalibor, 1, 1879, s. 69–70).

Varhanická škola v Praze (Dalibor I, 1879, s.  147–8, 171–2, 179–80, 186–8, 212–14, 218–20).

Návštěva v Jabkenicích (Dalibor 3, 1881, s. 213–15).

Antonín Dvořák (Kalendář českých hudebníků 1882).

Poslední rok života Bedřicha Smetany (Dalibor 7, 1885, s. 177–80).

Smetanovy styky s pražským Hlaholem (Dalibor 8, 1886, s. 176–80).

Čechy (viz Dějiny hudby. In: Ottův slovník naučný, Praha 1893, díl 6, s. 361–76).

O pozaunářích (Dalibor, 24, 1902, s. 297–8, 305–6).

Vzpomínky starého muzikanta na Smetanu a Dvořáka (Praha 1930).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Grove1.

Grove2.

 

II. Ostatní

Balthasar, Vladimír: Bedřich Smetana (Praha 1924, m.j. zde korespondence Bedřicha Smetany Josefu Srbovi Debrnovi).

Bartoš, František (ed.): Smetana ve vzpomínkách a dopisech (Praha 1939).

Čeleda, Jaroslav: Smetanův druh sděluje: život a dílo Josefa Srba-Debrnova (Praha 1945).

Plavec, Josef: Smetanova tvorba sborová (Praha 1954).

Clapham, John: Smetana (London - New York 1972).

Lébl, Vladimír, Poledňák, Ivan (ed.): Hudební věda. (Praha 1988).

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 27.5.2014