Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Geist, Bohumil

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, sociolog a psycholog

Datum narození/zahájení aktivity:14.9.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.8.2006
Text
DíloLiteratura

Geist, Bohumil, muzikolog, sociolog a psycholog, narozen 14. 9. 1927, Borša (Slovensko), zemřel 30. 8. 2006, Praha.
 
Po maturitě na reálném gymnáziu O. Březiny v Telči (1946) vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze hudební vědu a estetiku u Josefa Huttera a Jana Mukařovského a filozofii, psychologii a sociologii u Krále, Kozáka, Patočky, Stavěla, Doležala a Machotky (PhDr. 1950). V letech 1953–60 byl zaměstnán jako lektor pro instrumentální hudby v Poradně umělecké tvořivosti, v letech 1960–68 jako vedoucí archivu a knihovny pražské konzervatoře. Byl redaktorem české části projektu Fontes artis musicae (1961–68), členem International Folk Music Council (1963–65) a Internationale Carl Maria von Weber Gesellschaft (od 1991 dodnes). Jeho vědecký zájem se pohybuje v oblastech etnomuzikologie, dějin hudby a akustiky. Za svoji práci získal cenu nakladatelství Supraphon.


Dílo

Dílo literární

Knihy
Co nevíte o jazzu (Panton 1963);
Zázraky akustiky (Panton 1964);
Původ hudby (Supraphon 1970);
Soupis cizojazyčných hudebních periodik, společně s Marií Svobodovou (Jinočany 1992);
Akustika. Jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi (Muzikus 2005).
 
Studie v časopisech a sbornících
Hudební prameny a jejich zpracování (Hudební rozhledy 1966);
Nález Kramářovy 7. symfonie (Hudební věda 5, 1968);
Gluckova symfonie D dur rediviva (Hudební věda 5, 1968);
Dva neznámé Dvořákovy dopisy (Hudební věda 5, 1968);
Neznámý Dvořákův dopis (Hudební věda 7, 1970).
 
Ediční činnost
Varhanní hudba starých českých mistrů (Praha 1968);
Ch. W. Gluck: Sinfonia in Re (Praha 1968).
 
Ostatní
Sociologický slovník (1992);
Vzdorujeme stresu. Autogenní trénink duševních sil (1992);
Psychologický slovník (2000).

Literatura

ČSHS.
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 2.3.2009