Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Franc, František

Tisk


Charakteristika: Dirigent a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:23.1.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity:31.1.1942
Text
Literatura

Franc, František, dirigent a skladatel, narozen 23. 1. 1897, Žádovice (Hodonín), zemřel 31. 1. 1942, Slavkov u Brna.
 
Absolvent brněnské varhanické školy (1913–14, absolutorium 1919). Dlouholetý ředitel kůru ve Slavkově u Brna (od 1922), kde také sbormistrem Cyrilské jednoty, s níž provedl Blodkovu operu V studni (1928). Učitel hudby a dirigent Orchestrálního sdružení (1938–42), které vyvinulo záslužnou činnost za okupace (na pořadu většinou skladby Antonína Dvořáka Slovanské tance, Karneval, symfonie Z nového světa a jiné). Napsal též klavírní skladbu s názvem Dětská procházka (1924, Brno 1933, Pokoj) a Podzim (1933); dále zpěvy k divadelním hrám, chrámové písně a sbory.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
PHSN.

 
II. Ostatní
Kundera, Ludvík: Janáčkova varhanická škola (Olomouc 1948).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006