Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Černý, Rudolf 2)

Tisk


Charakteristika: Flétnista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:20.4.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.1.1947
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Černý, Rudolf, flétnista a skladatel, narozen 20. 4. 1878, Mníšek pod Brdy, zemřel 5. 1. 1947, Praha.

 

Pocházel z rodiny sládka Vojtěcha Černého a Rozálie, roz. Rösslerové; rodiče přišli do Mníšku pod Brdy z Čáslavi. Hru na flétnu vystudoval na pražské konzervatoři u Josefa Korába (1891–97). Po vykonání vojenské služby se postupně stal prvním flétnistou opery ve Lvově, opery a symfonického orchestru v Kyjevě (1901–02) a Národního divadla v Praze (1902–06). Na pražské konzervatoři byl profesorem hry na flétnu (1902–39), vyučoval též hru na tympány a obligátní klavír. Mezi jeho žáky patřili flétnisté Josef Bok, Albert Bursík, Karel Hanžl, Rudolf Hertl a Zdeněk Vaníček. Rudolf Černý působil také jako komorní hráč – mimo jiné člen Českého dechového kvintetu (1902–06), Československého sdružení pro komorní hudbu (1922–23) a Českého noneta (1930–36) a sólista – koncertoval mimo jiné v USA (1919, 1922–24 a 1926) a v Itálii (1933–34). V bohaté skladatelské pozůstalosti Rudolfa Černého, v současné době nezvěstné, jsou dvě Sonatiny, Concertino a přednesové skladby pro flétnu a klavír, skladby pro hoboj a klavír, pro fagot a klavír, Smyčcový kvartet d moll (též v úpravě pro sexteto), Suita pro dechové kvinteto, symfonická báseň Malířův osud a skon, opera Křivda, sbory a písně.


Dílo

I. Dílo hudebně-didaktické

 

Úplná teoreticko-praktická škola pro timpany (kotle), též pro samouky (Ferdinand Dědek, b. r., v říjnu 1919 celý náklad odkoupila Pražská konzervatoř);

Škola hry na flétnu (Praha 1957) – spoluautor Josef Bok.

 

II. Dílo literární

 

Přepínání sil hráčů dechových nástrojů (Hudební výchova 1, 1920, č. 6, s. 88);

Anketa svazu zaměstnanců a zájmy profesorů konservatoře (Hudební výchova 2, 1921, č. 2, s. 27);

O poměru dirigenta k orchestrálnímu umělci (Hudební výchova 2, 1921, č. 3, s. 43);

Návrh organisačního statutu resp. oprav a dodatků k prozatímnímu statutu ze dne 30. 11. 1920 (strojopisná kopie rukopisu, Archiv Pražské konzervatoře);

Dodatek ke svému návrhu organisačního statutu ze dne 7. 11. 1921 (strojopisná kopie rukopisu, Archiv Pražské konzervatoře);

Reorganisace pražské státní konservatoře (Hudební výchova 3, 1922, č. 2–3, s. 21);

František Dolejš (Výroční zpráva Pražské konservatoře 1924–25, s. 25–26);

Antonín Janoušek (Výroční zpráva Pražské konservatoře 1927–28, s. 6–9);

Školní koncerty v Americe (Hudba a škola 3, 1930–31, č. 5, s. 67–68).

Literatura

I. Lexika

OSNND.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Blažek, Vlastimil (ed): Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze (Praha 1936, s. 58–63).

Hoffmeister, Karel:  Rozcházíme se, přátelé... (Výroční zpráva Pražské konservatoře 1938–39, s. 4–5).

Vrkočová-Štěpánková, Ludmila: České noneto (Miscellanea musicologica, svazek 10, 1959, s. 127–168).

Kubát, Adolf: Vývoj dechového oddělení dřevěných nástrojů pražské konservatoře (in: Holzknecht, Václav (ed.): 150 let Pražské konservatoře, Státní hudební vydavatelství Praha, 1961, s. 145–146).

Kozák, Jan a kolektiv: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha, 1964, s. 180, 186, 192, 422, 427).

DČHK II, s. 103, 109.

Matýsková, Lenka: Rudolf Černý (absolventská práce na Pražské konzervatoři 2007).

Archivalie

Státní oblastní archív Praha, matrika narozených Mníšek pod Brdy, inv. č. 23, fol. 45.

Archiv hlavního města Prahy (osobní spis Rudolfa Černého z Pražské konzervatoře).

 

Mojmír Sobotka

Text

Datum poslední změny: 21.1.2010