Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Foerster, Antonín 2)

Tisk


Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:23.5.1867
Datum úmrtí/ukončení aktivity:9.1.1915
Text
Literatura

Foerster, Antonín 2) (ve slovinském tvaru Anton), klavírista a pedagog, narozen 23. 5. 1867 Senj (Chorvatsko), zemřel 9. 1. 1915 Terst.

 

Syn Antonína Foerstra (1837–1926), který mu dal základy hudebního vzdělání. Bratranec skladatele Josefa Bohuslava Foerstra (1859–1951). Po studiu na konzervatoři v Lipsku a soukromém studiu u Martina Krauseho byl profesorem konzervatoře ve Štrasburku (1895–98), poté v Berlíně na Sternově (1898–1904) a Klindworth–Schwarenkově(1904–1908) konzervatoři. V té době patřil k nejpřednějším berlínským virtuosům. Vystoupil na významných evropských pódiích, v Praze poprvé na 44.populárním koncertu Umělecké besedy (24. 10. 1897) Vynikl zejména jako interpret Liszta a Chopina. Díky svým uměleckým i pedagogickým úspěchům byl povolán jako pedagog na Musical College v Chicagu (1909–13), poté, již nemocen, žil až do smrti v Terstu. Komponoval též koncertní skladby pro klavír a přepisoval starší hudbu, zejména Bachovy skladby do moderní notace.


Literatura

I. Lexika

OSND.

PHSN.

ČSHS.

Muzička enciklopedija, svazek 1 (Zagreb 1971).

Leksikon jugoslavenske muzike, svazek 1 (Zagreb 1984).

Stanonik, Tončka–Brenk, Lan (ed.): Osebnosti, svazek 1. (Ljubljana 2008).

 

II. Ostatní

R.: Populární koncert (Dalibor 19, 1897, č.48, s. 375–6).

Křička, Jaroslav: Anton Foerster (Hudební revue 2, 1909, č. 10, s. 503–5).

Adamić, Karlo: + Anton Foerstr ml. (Sveta Cecilija, Zagreb 9, 1915, s. 43, přetisk in: Foersterjev zbornik, Ljubljana 1998, s. 25).

Hoffmeister, K.: In memoriam (Hudební revue 8, 1915, č. 2, s. 71).

Foerster, Josef Bohuslav: Poutník v cizině (Praha 1947, s. 261–4).

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 9.12.2016