Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kalach, Jiří

Tisk


Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:9.3.1934
Datum úmrtí/ukončení aktivity:20.4.2008Praha
Text
DíloLiteratura

Kalach, Jiří, skladatel, narozen 9. 3. 1934, Praha, zemřel 20. 4. 2008, tamtéž.

 

Syn skladatele a violisty Josefa Kalacha ukončil studium skladby na Pražské konzervatoři (1954–57) u Františka Píchy, Františka Brože a Emila Hlobila absolventským Koncertem pro housle a orchestr. Ve studiu pokračoval na AMU u Emila Hlobila, kde absolvoval Koncertem pro flétnu a orchestr (1961). V následujícím období se věnoval skladbě ve svobodném povolání. Od roku 1990 do konce života pracoval v Československém  rozhlase (od roku 1993 Českém) převážně jako dramaturg Symfonického orchestru Československého  rozhlasu (od roku 1993 Českého) v Praze, který premiéroval většinu jeho pozdějších děl.

Největší část Kalachových skladeb tvoří orchestrální, koncertantní a komorní instrumentální skladby. Od osmdesátých let 20. století se v jeho díle objevují významné programové impulsy zdůrazňující humanistické ideály. Za umělecký a myšlenkový vrchol Kalachovy tvorby jsou považovány jeho čtyři velké skladby z let 1984–90. Rapsodie pro housle, smíšený sbor, harfu a bicí nástroje Lukumo (1984) inspirovaná románem Mika Valtariho Tajemný Etrusk, meditace pro housle a orchestr k poctě Erasma Rotterdamského Erasmus, skladba pro smíšený sbor, varhany a orchestr Hommage à Albert Schweitzer uctívající Alberta Schweitzera jako humanistu, lékaře i hudebníka, jejímž textovým podkladem je latinské znění lékařské Hippokratovy přísahy a orchestrální Česká rapsódie (1990) s citací staročeského Otčenáše. Stylově Jiří Kalach navázal na výboje první poloviny 20. století. Od počátku sedmdesátých let, počínaje 4. smyčcovým kvartetem začal neortodoxně pojatou dodekafonickou techniku spojovat s dalšími skladebnými technikami hudby 20. století. Recenzenti hodnotili Kalachovu hudbu přes drobné výtky ve srovnání s produkcí stejného období vesměs jako nadprůměrnou.

Jiří Kalach napsal též hudbu k filmu režiséra Zdeňka Sirového Smuteční slavnost (1969), který z rozhodnutí tehdejší cenzury nebyl do roku 1989 uveden do kin; načež byl vyznamenán Velkou cenou na festivalu v Montrealu (1990).


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Orchestrální skladby

Symfonietta pro smyčce, 1960.

Symfonie č. 1, 1964.

Concerto per orchestra da camera, 1968, premiéra Praha 1969.

Symfonie č. 2, 1977, premiéra Praha 1977.

Koncert pro orchestr, 1978, premiéra Praha 1979, revize 2001.

Symfonie č. 3, 1978, premiéra Praha Týden nové tvorby 1981, LP Supraphon 1981, partitura Panton.

Sonáta pro smyčcový orchestr, 1980.

Symfonie č. 4, 1980, premiéra Praha 1982.

Concerto per archi, 1981, premiéra Praha 1988.

Symfonie č. 5, 1983, premiéra Praha 1984.

Concerto grosso pro smyčce, 1984.

Partita per orchestra, 1985, premiéra Praha 1988.

Česká rapsódie pro orchestr, 1990.

Předehra na barokní téma pro orchestr, 1992, premiéra Praha 1994, CD Radioservis.

 

Koncertantní skladby

Koncert pro housle a orchestr [č. 1], 1957, premiéra Praha 1957.

Koncert pro flétnu a orchestr, 1961, premiéra Praha 1961.

Koncert pro violoncello a orchestr, 1967, premiéra Praha 1969.

Koncert pro housle a orchestr [č. 2], 1972, premiéra Olomouc 1974, CD Radioservis.

Koncert pro 2 housle a orchestr, 1979.

Erasmus. Meditace pro housle a orchestr, 1986, premiéra Praha 1988, CD Radioservis.

In memoriam, pro violu a orchestr, 1988, neuskutečněná premiéra Praha 1990.

 

Instrumentální komorní skladby

Koncert pro housle a orchestr.

Sonáta pro housle a klavír č. 1, 1958.

Sonáta pro housle a klavír č. 2, 1963, premiéra Praha 1963, tisk Panton.

Komorní hudba pro 9 nástrojů (Nonet), 1967–68, premiéra Praha 1971.

Smyčcový kvartet č. 4, premiéra Praha 1979.

Smyčcový kvartet č. 5, premiéra Praha 1980.

Sonáta pro klavír č. 1, 1974, premiéra Praha 1981.

Sonáta pro klavír č. 2, 1974, premiéra Praha 1981.

Preludio e fuga per tromba e pianoforte, 1981, premiéra Praha 1984.

Responsoria pro klavír a smyčcové kvarteto, 1981.

Oktet pro dechové nástroje, 1982, premiéra Praha 1988.

Smyčcový kvartet č. 6, 1982, premiéra Praha Týden nové tvorby 1985, LP Panton 1985, tisk Panton.

Adagio pro housle a varhany, 1983, premiéra Praha 1983.

Sonáta pro housle a klavír č. 3, 1983, premiéra Praha 1985.

Smyčcový kvintet se dvěma violami, 1986, premiéra Praha 1989.

Partita pro 3 trombóny, 1986.

Rapsodie pro violoncello a klavír, premiéra Praha 2001.

Neznámému bohu. Invokace pro housle a klavír.

 

Skladby s vokální složkou

Lukumo. Rapsódie pro sólové housle s průvodem smíšeného sboru, harfy a bicích nástrojů, 1984, premiéra Praha Týden nové tvorby 1986, LP Panton 1986 a 1988.

Tiše. Písně pro vyšší hlas a smyčcový orchestr, text František Halas 1987.

Hommage à Albert Schweitzer, pro smíšený sbor, varhany a orchestr, 1989, premiéra Praha 1997, CD Radioservis.

Zem, z níž jsme vyšli. Kantáta na text Josefa Hory pro komorní smíšený sbor, alt, baryton a devět nástrojů, 1990.

 

Hudba pro film

Smuteční slavnost, režie Zdeněk Sirový, 1969.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

ČSS.

 

II. Ostatní

Havlík, Jaromír: Česká symfonie 1945–1980 (Panton 1989, s. 273).

Matzner, Antonín / Pilka, Jiří: Česká filmová hudba (Praha 2002, s. 267, 334).

(ap): Jiří Kalach na humanistické téma (Rozhlas 2007, č. 10, s. 16).

 

http://musica.cz/cz/composers/show?itemId=64

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 3.10.2016