Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Horák, Josef 3)

Tisk


Charakteristika: Sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity:23.12.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.6.1968
Text
DíloLiteratura

Horák, Josef 3), sbormistr, narozen 23. 12. 1883, Rožďalovice, zemřel 10. 6. 1968, Nymburk.

Obecnou školu vychodil v rodném městě, měšťanskou v Liberci a v rodišti. Od roku 1892 jej hře na housle a později hře na klavír a zpěvu učil František Novák, ředitel kůru v Rožďalovicích. Mladý Horák zpíval na rožďalovickém kůru, ale také jako altista v libereckém smíšeném sboru. V letech 1899–1903 studoval učitelský ústav v Jičíně (hudbu u Rudolfa Jelínka), kde byl již zdatným houslistou a zpěvákem. Zde rovněž řídil pěvecký sbor a orchestr o 56 členech. Po maturitě vykonal v roce 1905 zkoušku učitelské způsobilosti a složil speciální zkoušku ze hry na housle. Vyučovat začal jako prozatímní učitel v Jablonci nad Jizerou, odkud po dvou měsících odešel do Kruhu. Tam zorganizoval smíšený sbor. V roce 1909 se vrátil do Jablonce jako definitivní učitel obecné školy a správce živnostenské školy. Rovněž se stal sbormistrem pěveckého spolku Hlahol a dirigentem hudebního kroužku.
Na podzim roku 1911 pak založil v Jablonci Pěvecké sdružení učitelů krkonošských, jehož byl prvním sbormistrem a který řídil až do přerušení činnosti způsobeného první světovou válkou. Se Sdružením prováděl zejména skladby Bedřicha Smetany a Josefa Bohuslava Foerstra (v roce 1927 koncertovali v pražském Obecním domě). 19. září 1920 tento sbor opět obnovil coby samostatné učitelské sdružení nezávislé na učitelských organizacích. Pobyt v Jablonci přerušil ve školním roce 1921–22, kdy pracoval jako ústavní učitel v Dobřichovicích. Sbormistrovskou činnost přerušil v letech 1923–24 kvůli nemoci své ženy. Od roku 1927 působil pak jako řídící učitel v Martinicích, kde téhož roku založil Pěvecký kroužek. V roce 1935 se Sdružením ukončil činnost, později ji opět obnovil; sbor definitivně zanikl v roce 1938. Zbytek života (od roku 1939) strávil v Rožďalovicích, kde řídil pěvecký sbor Melantrich.
Psal učebnice vlastivědy a občanské nauky a také do mnoha časopisů (Veselá škola, Horské prameny, Na stráž, Na pomoc, Časopis pro občanskou nauku a výchovu). Byl rovněž nadšeným sběratelem lidových písní, zejména krkonošských vánočních koled na Jilemnicku a Vysocku. Ty byly často harmonizovány skladateli a uváděny v rozhlase.


Dílo

Dílo literární

Občanská výchova (Praha 1924);
Krkonošské koledy (Lázně Bělohrad 1939);
Vánoční povídání o koledách v Podkrkonoší (Vrchlabí 1945).

Literatura

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Machač, Josef: Z galerie krkonošských muzikantů (Horské prameny 1, 1937–38).

Miloš Zapletal

Datum poslední změny: 12.11.2010