Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Procházka, Rudolf Franz

Tisk

(Procházka, Rudolf Ludwig Franz Ottokar Freiherr von; Elms, Leon;)

Charakteristika: Právník, skladatel a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:23.2.1864
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.3.1936
Text
DíloLiteratura

Procházka, Rudolf Franz, právník, skladatel a organizátor, narozen 23. 2. 1864, Praha, zemřel 24. 3. 1936, tamtéž.

Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (JUDr.). Hudebně se vzdělával u Josefa Förstera, Zdeňka Fibicha a dalších.

Od roku 1888 sloužil na okresních hejtmanstvích v Chebu a Aši, byl zaměstnán u zemské školní rady v Praze a u místodržitelství, kde pro sebe prosadil zřízení samostatného hudebního referátu (1910–25). V roce 1922 byl jmenován ministerským radou. V těchto funkcích prosadil četné věci ve prospěch české hudby (soupis zvonů a varhan, subvence České filharmonii atd.).

Byl dlouholetým místopředsedou komise pro státní zkoušky a sboru odborníků ve věcech autorského práva, vládní zástupce v pracovním výboru pro německou lidovou píseň v Čechách, člen kuratoria pražské konzervatoře (1906–18) ad. V roce 1930 získal za všechny svoje zásluhy Státní cenu.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách (výběr)

Mozart in Prag. Zum hudertjährigen Gedächtnis seines Todes (Praha 1891; Praha, Gustav Neugebauer 1899).

Arpeggien. Musikalisches aus alten und neuen Tagen (Dresden, Oscar Damm 1897).

Mus. Streiflichter (Drážďany 1897).

Das romantische Musik-Prag. Charakterbilder (Žatec, Dr. H. Erben 1914).

Der Kammermusikverein in Prag. Denkschrift zur fünfzigjährigen Gründungsfeier (Praha, Kammermusikverein 1926; 21927).

Studie, stati a analýzy (výběr)

Mozart und „seine Prager“ (Deutsche Arbeit 5, únor 1906, sešit 5, s. 305–313).

Italská opera ve Stavovském divadle od 1784 až k zániku (Československá vlastivěda 8, s. 679–684).

Články (výběr)

Mozart a jeho Pražané (Dalibor 28, 1906, s. 33).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Graciana Černušáka).

HSPK.

II. Články (výběr)

(Prager Abendblatt, 1934, č. 46, s. 8–9; se soupisem prací).

E. T. [= Trolda, Emilián]: Rudolf Procházka † (Cyril 62, 1936, č. 3–4, s. 42–43).

Jan Pirner

Datum poslední změny: 21.2.2012