Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rosenplut ze Švarcenbachu, Jan

Tisk

(Rozenplut ze Švarcenbachu, Jan; Rosenplut ze Švarcenpachu, ze Schwarzenbachu, ze Šwarcenbachu)

Charakteristika: katolický farář, autor náboženských písní a pořadatel kancionálu

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1550
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.6.1602
Text
Literatura

Rozenplut ze Švarcenbachu, Jan (Rosenplut; ze Švarcenpachu, ze Schwarzenbachu, ze Šwarcenbachu), katolický farář, autor náboženských písní a pořadatel kancionálu, narozen asi 1550, Morava, zemřel 4. 6. 1602, Šternberk.

 

Pocházel z německého rodu, který se přestěhoval do českých zemí v 15. století z Norimberku. Studoval v Olomouci, kde byl vysvěcen na kněze. Působil jako katolický farář v Uničově (1580), odkud se svolením vrchnosti odešel pro nedostatečné důchody. Dále působil v Litomyšli, Lanškrounu (1582–84) a Brně u sv. Jakuba (1584–86). Roku 1584 se stal spolukanovníkem hlavního chrámu sv. Petra a arciděkanem ve Znojmě. S podporou biskupa Stanislava Pavlovského se stal i přes odpor Karla knížete z Münsterberka proboštem augustiniánů ve Šternberku (od 1588). V letech 1589–93 byl správcem augustiniánského kláštera Všech svatých v Olomouci. Jan Rozenplut se řadil mezi elitu moravské církve a protireformace. Jeho Kancionál, to jest sebrání zpěvův pobožných, kterých k duchovnímu potěšení každý veřejný křesťan na vejroční svátky i jiných svatých památky i časy užívati může byl vydán s podporou kardinála Františka Ditrichštejna v Olomouci u Jiříka Handle roku 1601. Jan Rozenplut jej sestavoval údajně od roku 1593. Tento první český tištěný katolický zpěvník byl hlavním zpěvníkem na Moravě do konce 17. století. Nápěvy kancionálu vytvořilo více autorů. Nelze přesně určit, kolik jich napsal Jan Rozenplut. Kancionál obsahuje přes 400 písní (přes 150 s notovanými nápěvy) a 170 sekvencí a latinských hymnů opatřených současně českým překladem. Písně jsou seřazeny podle liturgického roku. Důraz v textu písní je kladen na především posílení katolické víry a na ponaučení.


Literatura

I. Lexika

Jireček, Josef: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku: ve spůsobě slovníka životopisného a knihoslovného (Praha 1875–76, s. 199).

Srb-Debrnov, Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).

OSN.

ČSHS.

Kolektiv autorů: Biografický slovník Slezska a severní Moravy (Ostrava 1998).

 

www.vkol.cz/data/soubory/import/konf15/ol_autori.pdf

 

II. Ostatní

Konrád, Karel: Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Od XV. věku do zrušení literátských bratrstev (Praha 1893).

Flajšhans, Václav: Písemnictví české slovem i obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy (Praha 1901).

Borecký, Jaromír: Stručný přehled dějin české hudby (Praha 1928).

Bitnar, Vilém: Poetika Jana Rozenpluta ze Švarcenbachu: příspěvek k literatuře barokové (Brno 1934).

Bitnar, Vilém: Postavy a problémy českého baroku literárního (Praha 1939, s. 133, 140, 155).

Kalista, Zdeněk: České baroko (Praha 1941, s. 345–6).

Škarka, Antonín: Hymnorum thesaurus Bohemicus (Cyril 73, 1948, č. 7/10, s. 73–89; přetištěno Půl tisíciletí českého písemnictví, Praha 1986, s. 164–189).

Čuprová, Ludmila: Kancionál Rozenplutův a rozbor básnické tvorby Rozenplutovy (disertační práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 1949, s. 221).

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny husitského zpěvu. Kniha třetí: Jan Hus (Praha 1955).

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny husitského zpěvu. Kniha čtvrtá: Táboři (Praha 1955).

Horák, František (redaktor): Knihopis českých a slovenských tisků II. Tisky z let 1501–1800, část VII. (Praha 1961).

Stehlík, Jiří: Studie a přepis Rozenplutova kancionálu z roku 1601 (bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 1970).

Černý, Jaromír a kolektiv: Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby (Praha 1989).

Pleskot, Jaroslav: Slezská barokní kultura (Ostrava 1998, s. 25, 26).

Kopecký, Milan: Nic stálého přítomného. K literárnímu baroku (Brno 1999, s. 7, 8, 10).

Sehnal, Jiří – Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Brno 2001).

Kubíček, Tomáš: Literární Morava (Brno 2002).

Máša, Oldřich: Jan Rosenplut ze Švarcenbachu (In: Tajemství z podzemí. Podivuhodné osudy dvojic. Moravský Beroun 2002, s. 54–62).

Talašová, Kristýna: Prvotisk s vlastnickou poznámkou probošta Jana Rozenpluta (In: Tajemství z podzemí. Podivuhodné osudy dvojic. Moravský Beroun 2002, s. 63–67).

Brabcová, Jana: Pojetí eucharistie v kancionálech 16. a 17. století (bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2008, s. 36–38).

Maňas, Vladimír: Hudební aktivity náboženských korporací na Moravě v raném novověku (disertační práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008, s. 54, 64, 65, 81, 83, 89, 90–1, 93, 100, 124, 133, 143, 149, 151, 170, 179).

 

www.sdh.cz/sdh_htm/zpravodaj/ms-2001-4.htm

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 15.4.2016