Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Böhm, Karel

Tisk


Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:12.1.1890
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.5.1973
Text
DíloLiteratura

Böhm, Karel, skladatel, narozen 12. 1. 1890, Karviná, zemřel 13. 5. 1973, Karviná.

 

Po maturitě na gymnáziu v Praze se zapsal na práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, která ukončil doktorátem (JUDr.) v roce 1915. V mládí se učil hře na klavír v Karviné u Jana Kasperlíka a v Těšíně u Marie Schwarzové, absolventky varšavské konzervatoře. V době svých pražských studií navštěvoval také přednášky Zdeňka Nejedlého z hudební vědy a estetiky. Od roku 1922 žil trvale ve Fryštátě (dnes část Karviné), kde působil jako advokát a amatérský dirigent Orchestrálního sdružení. V kompozici byl samoukem, značně ovlivněným tvorbou Zdeňka Fibicha, Josefa Bohuslava Foerstera, ale i lidovými hudebními projevy těšínského regionu (Těšínská svita, Taneční svita, Goralský tanec, Hrčavské písně apod.). Po vzniku ostravské pobočky Svazu československý skladatelů v roce 1951 se stal jejím členem. V jeho tvorbě se projevovala oscilace mezi uměleckou a užitkovou funkcí.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Komorní

Zapadlo slunce za hory. Nálada pro housle a klavír (1912).

Klavírní trio č. 1 (1929).

Smyčcový kvartet e moll, č. 1 (1929).

Fantazie pro housle a klavír (1930).

Klavírní trio č. 2 (1949).

Klavírní trio č. 3 (1951).

Smyčcový kvartet E dur, č. 2 „Hrčavský“ (1954).

Balada pro violoncello a klavír (1955).

Balada pro violoncello a klavír (1955).

Houslová sonáta (1956).

Slezské tance pro klavír (1957).

 

Orchestrální

Těšínská svita. Dojmy z Beskyd (1930).

Ikarus. Symfonická báseň (1930).

Narcis. Symfonická báseň (1930).

Symfonieta (1932).

Symfonie pro velký orchestr (1934).

Koncertní variace na 4 goralské písně z Hrčavy (1935).

Sinfonietta grotesca (1956).  

Bezručova svita pro velký orchestr (1958).

Slezská rapsodie č. 3 „Goralská“ (1960).

Fantastické scherzo (1969).

 

Vokální

Pět dívčích trojhlasých zpěvů (1950).

Osmnáct goralských nápěvů z Hrčavy (1953).

Cyklus písní pro střední hlas (1955).

Hymnus práce II. Kantáta pro střední hlas (tenor), smíšený sbor a orchestr (1956).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 6 (Ostrava 1996).

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I (Ostrava 2005).

 

II. Ostatní

Měrka, Vojtěch: Dr. Karel Böhm (Červený květ, roč. 3, 1958, s. 219).

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace (Ostrava, 1981, s. 144–145).                                                                                       

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984, s. 132–133).

Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987, s. 170).

Čepelák, Bohumil [Miroslav Marula]: Karel Böhm. Život a dílo (Český Těšín b. r.).

 

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 1.7.2015