Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Burda, Antonín

Tisk


Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:5.6.1902
Datum úmrtí/ukončení aktivity:Datum úmrtí neznámé
Text
DíloLiteratura

Burda, Antonín, hudební spisovatel, narozen 5. 6. 1902, Uherské Hradiště, zemřel (?).

Vystudoval gymnázium ve svém rodišti, kde roku 1922 maturoval. Poté studoval na Karlově univerzitě v Praze matematiku a fyziku (192226). Do roku 1931 byl stenografem Národních listů, působil jako redaktor Národní politiky. V letech 1945–50 pracoval v redakci Svobodných novin, potom v nakladatelství ČSAV. Byla mu uznána jeho disertace z hudební vědy na Karlově univerzitě (uložena v archivu Karlovy univerzity) a roku 1947 vykonal hlavní rigorózní zkoušky. Zabýval se teorií tvoření tónu, v rukopise Kantiléna a jak k ní dospět dokazuje součinnost prsního a hlavového rejstříku, které splynou v rejstřík jediný. V hudební skladbě byl v letech 1942–43 soukromým žákem Vítězslava Nováka. Je autorem několika skladeb, úprav lidových písní apod. Překládal též z angličtiny a němčiny.


Dílo

I. Dílo literární

Monografie

Clavis ad thesaurum magnae artis musicae Tomáše Balthasara Janovky z 1701 (disertace, KU Praha).

II. Dílo hudební

Missa in honorem scti Venceslai pro smíšený sbor a varhany.

Literatura

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 24.1.2012