Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gardelka, Čeněk

Tisk


Charakteristika: Sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity:31.8.1889
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.11.1968
Text
DíloLiteratura

Gardelka, Čeněk, sbormistr, narozen 31. 8. 1889, Martinov (okres Ostrava), zemřel 27. 11. 1968, Frýdek Místek.

 

V roce 1910 absolvoval učitelský ústav ve Slezské Ostravě, od té doby stále působil jako učitel, později jako školní inspektor. Hudební vzdělání získal v Olomouci a u Rudolfa Wünsche ve Slezské Ostravě. Neustále se však zdokonaloval samostudiem. Po celou dobu učitelské práce vedl různé pěvecké kroužky. Kromě záliby v kvartetní komorní hře ho upoutaly lidové písně. V roce 1914 ve svém tehdejším působišti Skalici založil Skalický smíšený sbor. S jeho 32 členy se zaměřil na nastudování a interpretaci lidových písní zvláště moravských a slezských. Za cíl si položil šíření lidových písní, zvláště se chtěl zaměřit na venkovské obyvatelstvo, které mělo ke kultuře ztížený přístup. Lidové písně sbíral a upravoval nejen on sám (upravil šest řad slezských písní pro sbor smíšený, některé pro sbor mužský), ale získal pro tuto práci některé členy Skalického smíšeného sboru a hudební nadšence v kraji (František Kolařík, Vít Kment) i v Praze (Jaroslav Křička, Stanislav Pokorný, Vilém Axman). Pro tentýž sbor vydal sešit 15 lidových písní Ze Slezska pro hlas a klavír od Víta Kmenta a sérii trojbarevných pohlednic Josefa Müllera na motivy zpívaných sborů. Za 27 let své existence uskutečnil tento sbor na 300 koncertů, z toho 19 rozhlasových. Vystoupil na 80 místech ve Slezsku a na severovýchodní Moravě, činnost ukončil roku 1941. Od roku 1955 se však každoročně konaly schůzky bývalých členů Skalického smíšeného sboru, uskutečnil se i vzpomínkový koncert. V letech 1945–52 dirigoval Gardelka Pěvecké sdružení slezských učitelů v Opavě, s ním uskutečnil 53 koncerty. Ve Frýdku-Místku uvedl v život pěvecký sbor Občanské besedy a dva roky jej řídil. Psal o lidové písni v krajinských časopisech a publikacích, napsal texty pro skladby Víta Kmenty aj., překládal texty písní a sborů pro Pazdírkovo nakladatelství.

V roce 1949 odešel do starobního důchodu a zbytek života prožil ve Frýdku-Místku. Veřejné činnosti se neúčastnil, pouze příležitostně pomáhal okolním pěveckým sborům, překládal pro ně sborové texty apod. Skladbě se v té době již nevěnoval, pouze pro Pěvecké sdružení slezských učitelů upravil čtyři slezské písně. Až do roku 1955 setrval v úzké spolupráci s Rudolfem Wünschem, po jehož smrti na přání rodiny pořídil soupis jeho skladatelského díla. Zůstal i ve styku s Jaroslavem Křičkou, pro něhož pořizoval čistopisy jeho skladeb.
Dílo

Dílo hudební

 

Naše pěsničky (1914);
Pěsničky zamilovane (1923);
Pěsničky rozmanite (1932);
O tej divce (1936);
Vojanske (1936);
Smutne i veselši (1937).

Literatura
ČSHS.

Hana Musilová
Datum poslední změny: 17.1.2010